Welfare

24 uurs zorg in het groen zou een welkome aanvulling zijn op het wonen in Noord-Limburg voor ouderen

Petition is directed to
de gemeente Horst aan de Maas
197 supporters

Petitioner did not submit the petition.

197 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched July 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Waarom denken wij dat dit een mooie aanvulling zal zijn op ons huidige aanbod van dagbesteding?
Nadat we steeds vaker de terugkoppeling kregen van onze gasten dat ze zich zo thuis voelen op de Zorgboerderij, willen wij dit nu graag voor hun gaan realiseren.
Tevens is het voor ons ook iedere keer opnieuw vervelend als er iemand wordt opgenomen. Daarom hebben we de afgelopen jaren gebruikt om te onderzoeken of het haalbaar zou zijn om op onze locatie 24-uurszorg aan te gaan bieden. Na deze periode van vele voorbereidende gesprekken en ons gevoel volgen, kunnen we nu voluit zeggen: Wij gaan ervoor, onze droom van een mooi thuis in het groen voor ouderen gaat er eindelijk komen! Kleinschaligheid met oog voor de mensen op een pracht locatie, waar landelijkheid in het groen de boventoon gaan voeren.
De 24-uurs zorg in Huys den Bergen zal in samenwerking met Proteion worden verzorgd en wordt toegankelijk voor iedere oudere met een zorgvraag die het wonen in een landelijke omgeving als een meerwaarde ziet. Tevens kunnen echtparen ook terecht voor de zorg die zij nodig hebben. Daarnaast zullen de activiteiten op de Zorgboerderij gewoon blijven doorgaan en zien deze stap als een waardevolle toevoeging van ons zorgaanbod. 
Doordat de oudere van nu kritischer is en niet altijd 3 hoog op een kamertje wil wonen. Daarom willen wij de ouderen een appartement laten huren tegen sociale huurprijs en de zorg ernaast gaan leveren een zogenaamd Volledig Pakket Thuis. Zo heb je een verlengde wonen thuis maar dan in de rust van het buitengebied en de vrijheid om te kunnen wandelen en niet steeds tegen gesloten deuren aan te lopen. Door het werken met individuele leefcirkels geef je mensen de vrijheid. Het is aangetoond door onderzoek van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg dat het wonen op een Zorgboerderij vele voordelen heeft ten opzichte van verpleeghuiszorg. Hierbij de link naar het onderzoek ; https://www.awolimburg.nl/nl/projecten/zorgboerderijen-als-zorgomgeving-voor-mensen-met-dementie .

Reason

Wat een rollercoaster de afgelopen periode!
Het ene moment zit je vol met plannen en het andere moment worden deze door de gemeente op oneigenlijke gronden onderuit geveegd…
Wat ik voor mezelf nog het moeilijkste vind, is dat we als Zorgboerderij afhankelijk zijn van de gemeente. Het is toch de hand die ons voedt, dus de confrontatie aangaan voelt niet comfortabel.
Desondanks maakt het me wel strijdvaardig om door te gaan; niet alleen om mijn eigen, zorgvuldig voorbereide plannen tot realisatie te brengen, maar zeker ook om iets te betekenen voor de maatschappij door ouderen waarvoor het thuis blijven wonen niet meer mogelijk is, 24-uurszorg te kunnen bieden in een landelijke omgeving waardoor de laatste levensfase maximale kwaliteit kan krijgen.
In 2017 heb ik de eerste stappen gezet voor het uitbreiden van de dagopvang met 24-uurszorg en werd verder geënthousiasmeerd omdat er vanuit het gemeentebestuur steeds werd gezegd dat zo'n mooi plan, uniek in zijn soort, een goede aanvulling op de Zorgboerderij zou zijn.
Nu, in maart 2022, alle planologische uitdagingen het hoofd zijn geboden en er ruimtelijk niets meer aan vergunningverlening in de weg staat, lijkt de gemeente Horst aan de Maas niet tot vergunningverlening te willen overgaan.
De reden? Personeelsgebrek in de zorg!
Gaat de gemeente hiermee niet op de stoel van de ondernemer zitten? Is dit niet een verantwoordelijkheid van mijzelf?
Als het gemeentebestuur de huidige algemene personeelstekorten en andere oneigenlijke zaken reden maakt tot het niet verlenen van omgevingsvergunningen, dan zou bijvoorbeeld:
· Het 1000-woningenplan op de tocht staan (gebrek aan bouwmaterialen)
· Greenport niet meer kunnen worden ingevuld met nieuwe bedrijven (personeel moet uit het buitenland gehaald worden)
· Geen nieuwe horecagelegenheden en winkels meer mogen starten (gebrek aan personeel)
Ik ga zelf nooit de stekker uit dit mooie initiatief trekken omdat de droom die in 2013 begon nog niet af is en dit mooie project een kans moet krijgen voor de lokale oudere een mooie rustige plek in het groen. Dat is zorg met net dat beetje extra…
Zorg is in beweging, zorg verandert mee met de behoeften van de zorgvrager.
Zorg is een vak, dat je als overheid niet altijd kunt neerleggen bij mantelzorgers die hiervoor niet zijn opgeleid, niet in de buurt wonen en zelf ook nog eens actief deelnemen aan het arbeidsproces. De 24-uurszorg op het bordje leggen van mantelzorgers heeft tot gevolg dat de arbeidsplaats van de mantelzorger weer vacant komt…
Ik blijf geloven in mijn project, blijf vertrouwen in mijn ondernemerschap en hoop van ganser harte dat ik de zorgbehoeftigen in Horst aan de Maas uiteindelijk de 24-uurszorg kan gaan bieden waaraan aantoonbare behoefte.

Thank you for your support, Chantal Versteegen from Sevenum
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Hartelijk bedankt voor het tekenen van onze petitie! We gaan deze toevoegen aan onze zienswijzen om zo hopelijk meer druk te kunnen zetten en de noodzaak van een dergelijk initiatief te benadrukken!

  Met vriendelijke groet
  Chantal en Geert Versteegen
  personeel en vrijwilligers Gasterij Bergerbaan

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now