Pro

What are arguments in favour of the petition?

    Rechtmatigheid; evenwichtige belangenafweging
In het bestuursrecht staat het evenredigheidsbeginsel beschreven in art. 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Het evenredigheidsbeginsel is onderdeel van de Alg. Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB). Rijkswaterstaat dient vooral de belangen van de scheepvaart. Hoe staat het met de belangen van de ± 16.000 fietsers e.a., die dagelijks langs de Korreweg fietsen of bewegen? Met name de mensen met een fysieke beperking. Toetst de gemeenteraad op dit genoemd beginsel?
Source: Kees Huizenga uit Beijum
0 Counterarguments Reply with contra argument

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now