Υγεία

Petizione Per Lungo Covid E Cfs/Me Farmaco Bc 007

Η αναφορά απευθύνεται σε
Commissione europea, signora von der Leyen
15.966
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

31/1/23, 8:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


18/9/21, 9:54 π.μ. GMT-4

Übersetzungs Fehler beim Aufhänger „PETIZIONE“ falsch überstetzt.


Neuer Titel: PROMOZIONEPetizione PERPer LUNGOLungo COVIDCovid E CFS/MECfs/Me FARMACOFarmaco BCBc 007
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 3.622 (3.394 in Europäische Union)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα