Region: Croatia
Civil rights

Za ukidanje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Republike Hrvatske

Petition is directed to
Hrvatski Sabor, DORH, Ministarstvo Pravosuđa, Ministarstvo Zdravstva.
487 Supporters
97% achieved 500 for collection target
 1. Launched 17/12/2020
 2. Time remaining 4 weeks
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske 2. prosinca 2020. prihvaćena je primjena hitnog postupka Prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ne slažemo se s donesenim izmjenama zakona, te ih ocjenjujemo protu ustavnim i diskriminirajućima prema ljudima koji izražavaju svoje diskreciono pravo, nenošenja medicinskih maski na javnim površinama, te u privatnim prostorima u kojima se odvijaju radnje, gdje je pučanstvo korisnik usluge (npr. trgovački centri, javni prijevoz, itd...) također zbog situacije u kojoj se nalaze pojedinci koji iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti nositi medicinske maske (zbog. npr. problema s pravilnim disanjem) smatramo da je donošenje ovakve izmjene zakona protivno temeljnim odredbama U.N.ove Opće deklaracije o pravima čovjeka (Universal Declaration of Human Rights)Te da se ovim zakonom krši stavak 3. i stava 5. spomenute deklaracije. te članci 5. 16. i 17. Ustava Republike Hrvatske.

Maske za lice ili medicinske maske

U odnosu na predložene sigurnosne mjere a prema dosadašnjem tijeku epidemije bolesti COVID-19 ukazuje se na pravilno nošenje maski za lice ili medicinskih maski tako da pokrivaju usta i nos, što utječe na smanjenje mogućeg rizika prijenosa virusa. Ali također sprječavaju dovoljan dohodak kisika u respiratorni aparat osobe koja ih nosi, te zbog zadržavanja CO2 u istoj, mogu uzrokovati probleme pojedinim osobama. Zato smatramo maskom rizik za čovjeka.

Nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera

Konačnim prijedlogom u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dodaje se članak 72.a kojim nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti obavljaju i policijski službenici, inspektori tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata i inspektori drugih tijela državne uprave u okviru svoje nadležnosti. Ova je odredba nepotrebna, poto je svaki čovjek slobodan i odgovoran za vlastito zdravlje i sigurnost a ne za zdravlje i sigurnost ostalih u društvu, ima temeljno ljudsko i diskreciono pravo birati dali nositi masku ili ne.

Sankcije za nepridržavanje sigurnosnih mjera

Smatramo da su kazne propisane po; članku 76.b Zakona, članku 76.b stavak 2. Zakona, članku 76.d Zakona, te članku 76.c nepravomoćno utemeljene, jer krše Ustav Republike Hrvatske i međunarodnu odredbu opće deklaracije ljudskih prava.

Trajanje sigurnosnih mjera

Smatramo da svatko ima pravo na odabir, svaki čovjek ima pravo birati hoće li nositi masku ili ne, te tražimo da se ove donesene odredbe za utjerivanje spomenutog zakona te sankcije vezane uz isti. trajno ukinu.

Uz sve gore navedeno, apeliramo na situaciju u kojoj, se ljude zbog ovih odredba, fizički i psihološki maltretira i segregira (primjer, zaštitari u trgovačkim centrima maltretiraju kupce koji ne žele, ili zbog zdravstvenih razloga ne mogu nositi medicinsku masku, te isto čine i djelatnice na blagajnama ne želeći naplatiti račun, bez da su se pritom informirali o tome, koji je razlog što osoba ne nosi masku na licu). Iz ovog razloga, takvo ponašanje izjednačavamo rasnoj diskriminaciji, što je ponovno, kršenje međunarodne opće deklaracije o pravima čovjeka. Situacija u kojoj se pojedinci nalaze je nedopustiva, pa čak kada bi i djelatnici trgovačkih lanaca izvjesili odredbe o iznimkama ovoga zakona, isti, zbog zaštite privatnosti ne bi smjeli nekoga pitati koji je njegov zdravstveni razlog za ne nošenje maske. Iz svih gore navedenih razloga, tražimo ukidanje ove dopune zakona.

REFERENCE ZA DALJNJE INFORMACIJE; LINKOVI:

https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/43803

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2550.html

https://www.zakon.hr/z/1067/Zakon-o-za%C5%A1titi-pu%C4%8Danstva-od-zaraznih-bolesti

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Reason

S obzirom na to da na prijeti, tehnokracija i diktatura, s ovom novonastalom situacijom, gdje je providno da će se, naše pravne slobode sve više kršiti, donošenjem kojekakvih ad hoc izmjena zakona, apeliram na pučanstvo republike hrvatske, da dobro razmisli o svojim građanskim pravima i slobodama pa u konačnici i sloboda kao ljudskog bića, te da potpišete ovu peticiju i suprotstavite se sistemu prije nego bude za svih nas pre kasno.

Potpišite i idemo zajedno u promjenu paradigme da centralistička vlast može što hoće. Ne, naše pravo na disanje i slobodno kretanje se ne smiju dirati. To su temeljne odredbe ljudskih prava. ZATO POTPIŠITE OVU PETICIJU

Thank you for your support, Martino Šesnić from Baška, otok Krk
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • on 08 Jan 2021

  Taj zakon utjece na kvalitetu mog zivota

 • Dervišaga

  on 05 Jan 2021

  Zato sto je moja volja dal nosit masku ili ne. Zelim pravo za izabrati moje tijelo i zdravlje!!!

 • on 23 Dec 2020

  This is a crucial time for all human kind

 • viškovo

  on 23 Dec 2020

  Zbog psihičkog i fizičkog zdravlja mene i svih omo mene

 • on 23 Dec 2020

  Ova peticija mi je važna kako bi njome spriječio protuustavno donošenje i promojenu ustavnih zakona ljudskih sloboda,sloboda kretanja,sloboda govora,sloboda disanja i svih sloboda koje ustav čini svako biće slobodnim na planeti

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/hr/petition/online/za-ukidanje-izmjena-i-dopuna-zakona-o-zastiti-pucanstva-od-zaraznih-bolesti-republike-hrvatske/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international