Region: Croatia
Economy

Riješimo problem Haludova prostornim planiranjem

Petitioner not public
Petition is directed to
Općina Malinska-Dubašnica
1,054 supporters

Petitioner did not submit the petition.

1,054 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed
 • ·        HALUDOVO JE VRIJEDNI PROSTOR NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA. OBVEZA OPĆINE JE DA PAŽLJIVO UPRAVLJA SVOJIM PROSTOROM. DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA USTAVNO JE PRAVO SVAKE LOKALNE SAMOUPRAVE.

 
           Nakon privatizacije i prodaje neodgovornom investitoru, Haludovo je postalo sinonim hrvatske nesposobnosti upravljanja prostorom i ekonomijom. Ne radi se samo o napuštenim ruševinama i ekonomskoj šteti već i o civilizacijskoj sramoti.
           Vlasnik je izgubio povjerenje građana. Stotine održanih sastanaka, uvjeravanja i molbi nije dalo rezultata. Iako već godinama postoje svi potrebni prostorno-planski dokumenti, izgradnja još nije počela. Svima je sada jasno da su namjere vlasnika od samog početka bile potpuno različite od očekivanja zajednice.
           Nitko na otoku neće pristati na privatno eksteritorijalno područje ograđeno žicom bez prava pristupa.
           S obzirom na to kako je očito da vlasnik Haludova nije zainteresiran za ulaganje u skladu s postojećim Detaljnim planom uređenja, jedini ispravni način rješavanja problema Haludova je izmjena prostornog plana.
 

 • ·        STOGA PREDLAŽEMO PROVOĐENJE PROCEDURE PRENAMJENE ZEMLJIŠTA.

 
  Zbog nepomirljivo različitih interesa između vlasnika Haludova i građana otoka Krka, tražimo od Općine Malinska-Dubašnica da započne rješavanje nastale situacije i to na slijedeći način:
+ Pokrenuti proceduru ukidanja važeće prostorne dokumentacije za Haludovo
+ Istovremeno započeti proceduru prenamjene i zaštite neizgrađenih prostora Haludova proglašenjem zaštićene park šume, za što postoji pripremljena dokumentacija, te proglašenjem ruševinama objekte na izgrađenom području radi njihovog uklanjanja
+ Pokrenuti pravne postupke radi rješavanja statusa Palaca i Tamarisa
+ O pokrenutim postupcima pismeno obavijestiti vlasnika Haludova
+ Vlasnik Haludova može odmah započeti gradnju i obnovu hotela prema postojećem DPU-u čime bi mogao izbjeći prenamjenu zemljišta i proglašenje zaštićene park šume
 
 
Peticija i prijedlozi biti će upućeni Općini Malinska-Dubašnica i ostalim institucijama u Republici Hrvatskoj.
 
Inicijatori: Damir Franolić, Eugen Franolić, Nikola Dujmović, Ivan Car, Dobrila Kraljić, Ivica Petršorić, Nedo Pinezić, Mirsad Šušnjar
 

Reason

 • Zbog ekonomskog i prostornog razvoja Malinske
 • Zbog ukupne turističke slike Malinske

Betonski spavači:
https://www.youtube.com/watch?v=2O6jDaQ9zWg
Koliko je ljudska pohlepa i glupost velika? Dokaz je Haludovo.
https://underdreamskies.com/2019/12/03/koliko-je-ljudska-pohlepa-i-glupost-velika-dokaz-je-haludovo/

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Haludovo je bilo prekrasni, elitni turistički kompleks koji je sada ruglo i sramota. Krivim sve HR vlade koje se nemarno odnose prema interesima i potrebama hrvatskih građana.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now