Education

Καθαριότητα στα σχολεία

Petition is directed to
Αντιδήμαρχοι Αυλήτης Ευάγγελος, Κασιμάτη Γεωργία
98 Supporters
20% achieved 500 for collection target
  1. Launched 23/11/2021
  2. Time remaining > 6 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Η καθαριότητα στα σχολεία είναι πάγια και διαρκής ανάγκη που θα έπρεπε να καλύπτεται πλήρως από κεντρικούς κρατικούς πόρους, είναι απαράδεκτο να εξαρτάται από το εάν και πότε « θα βρέξει » κάποια χρηματοδότηση, ούτε θα έπρεπε να σχετίζεται με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων.

Ζητάμε:

1.Πλήρης κάλυψη με καθαριστή/τρια όλου του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων (συμπεριλαμβανόμενης της πρωινής ζώνης, και ολοήμερου) με έμφαση στα Νηπιαγωγεία.

2.   Ουσιαστικά ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε σχολείου ( αριθμός παιδιών, αιθουσών, τουαλέτες, χώροι γραφείων, χώροι εκτόνωσης, αυλές, κλιμακοστάσια).Είναι ανθρωπίνως αδύνατο μια καθαρίστρια να καθαρίζει καθημερινά 18 αίθουσες, τουαλέτες, αυλές, διαδρόμους γραφεία!

Reason

Αναλυτικά

 Μετά την διαμαρτυρία που οργάνωσε στις 2 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο η Ένωση Συλλόγων & Κηδεμόνων και συμμετείχαν Σύλλογοι Γονέων με αίτημα την άμεση κάλυψη των αναγκών σε καθαριότητα των σχολείων με πρόσθετο προσωπικό, η Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε να ενισχύσει την καθαριότητα ως εξής: 

  •   Στα νη π ιαγωγεία οι καθαρίστριες / καθαριστές (1 ανά σχολείο ) θα εργάζονται δύο ε π ι π λέον ώρες υ π ερωρία ( με ωράριο : 9.30 – 17.30.) .   
  •   Προστίθενται στο π ροσω π ικό καθαριότητας των σχολείων 5 ε π ι π λέον άτομα α π ό το π ροσω π ικό του Δήμου .     

Τα παραπάνω αποτελούν μια πρώτη δικαίωση της διαμαρτυρίας των γονέων. Ωστόσο η κάλυψη των σχολείων σε προσωπικό καθαριότητας απέχει σημαντικά από αυτό που απαιτείται για να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και αισθητικής σε κανονικές συνθήκες και απέχει πολύ περισσότερο από το επίπεδο καθαριότητας που απαιτούν οι εγκύκλιοι των πρόσθετων μέτρων προστασίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Επιπλέον είναι ένα προσωρινό μέτρο και δεν υπάρχει καμία δέσμευση από τη Διοίκηση του Δήμου ότι θα συνεχιστεί, εάν για παράδειγμα οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι του Δήμου κληθούν να αντιμετωπίσουν άλλες επείγουσες ανάγκες π.χ. του οδοκαθαρισμού. 

Επιμένουμε στα αιτήματα μας: 

  1. Πλήρης κάλυψη με καθαριστή / τρια όλου του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων (συμπεριλαμβανόμενης της πρωινής ζώνης, και ολοήμερου) με έμφαση στα Νηπιαγωγεία. Δεν είναι δυνατόν εάν κάποιο μικρό παιδάκι λερωθεί ή λερώσει να τρέχει μια δασκάλα που έχει στην ευθύνη της 25 παιδιά !!        
  2. Ουσιαστικά ενίσχυση του προσ πικού καθαριότητας με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε σχολείου (αριθμός παιδιών, αιθουσών, τουαλέτες, χώροι γραφείων, χώροι εκτόνωσης, αυλές, κλιμακοστάσια)

Είναι ανθρωπίνως αδύνατο μια καθαρίστρια να καθαρίζει καθημερινά 18 αίθουσες , τουαλέτες , αυλές , διαδρόμους γραφεία !!!  

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών ο Δήμος να ζητήσει άμεσα την έγκριση να προσλάβει με ίδιους π όρους τους ε π ι π λέον 30 εργαζόμενους / ες στην καθαριότητα π ου του δινόταν η δυνατότητα με βάση την εγκύκλιο 56982/2021.  

Η καθαριότητα στα σχολεία είναι π άγια και διαρκής ανάγκη που θα έπρεπε να καλύπτεται πλήρως από κεντρικούς κρατικούς πόρους, είναι απαράδεκτο να εξαρτάται από το εάν και πότε « θα βρέξει » κάποια χρηματοδότηση, ούτε θα έπρεπε να σχετίζεται με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. 

Παράλληλα διεκδικούμε :

Ε π αρκή κάλυψη των σχολείων με φύλακες και π ροσω π ικό Γενικών καθηκόντων . Παρότι ο νόμος 1566/85 προβλέπει γραμματέα και ολοήμερη φύλαξη στα σχολεία με π άνω α π ό 200 π αιδιά , αυτό δεν τηρείται .  

Ζητάμε άμεσα να καλυφθούν οι ανάγκες με π όρους του Δήμου . Ταυτόχρονα όμως είμαστε π λάι στο Δήμο σε κάθε διεκδίκηση αυτού του π οσού α π ό το κεντρικό κράτος π ου είναι ο κύριος υ π εύθυνος για την π λήρη εγκατάλειψη των δημόσιων σχολείων .

Thank you for your support, ΜΑΡΙΡΕΝΑ ΞΑΓΟΡΑΡΗ from ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

8 days ago

Η καθαριότητα και οι συνθήκες υγιεινής επηρεάζουν είτε άμεσα,είτε έμμεσα την υγεία των παιδιών μας.
Πόσο μάλλον σε συνθήκες κορονοιού.

8 days ago

Γιατί είναι αυτονόητο ότι είναι ζωτικής σημασίας τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον και είναι υποχρέωση της διοίκησης του Δήμου να το παρέχει.

on 26 Nov 2021

Γιατί η καθαριότητα στα σχολεία του Δήμου μας είναι σηναντικη

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/gr/petition/online/katharioteta-sta-scholeia/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now