Regione: Prancūzija
Verslas

Neen aan het windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Peticija adresuota
Franse overheid
84 Palaikantis
17% pasiektas 500 surinkimo tikslui
84 Palaikantis
17% pasiektas 500 surinkimo tikslui
 1. Pradėta 2024.5.5
 2. Rinkimas vis dar > 7 savaitės
 3. Pateikimas
 4. Dialogas su gavėju
 5. Sprendimas

Sutinku, kad mano duomenys būtų saugomi . Aš nusprendžiu, kas gali matyti mano paramą. Galiu bet kada atšaukti šį sutikimą .

 

2024-05-31 13:24

Helaas heeft deze petitie die zo belangrijk is voor de toekomst van de Oostendse haven minder succes dan verwacht. We zullen ze dan ook niet voorleggen bij de Franse overheid.

VZW Restart heeft wel officiëel bezwaar aangetekend. Jij kan dit ook doen.

Surf naar participer.eolien-en-mer-dunkerque.fr/registre/enquete-emd-rte/deposer-son-observation

Geef aan waarom je het zo belangrijk vindt dat plannen voor de Franse windmolens opgeschort worden of tenminste aangepast zodat de westelijke route naar de Oostendse haven niet verder geblokkeerd wordt.

Dit zijn punten die je kan aanhalen:

Blokkeren van de Dyck route, de westelijke toegang tot de haven van Oostende
Blokkeren van de heractivering van de veerverbindingen tussen Oostende, Dover en Ramsgate
Blokkeren van de drukke visserijroute tussen Oostende en de westelijke visgebieden (Het Kanaal, Bristol Kanaal, Ierse Zee, Atlantische Oceaan)
Vermindering van de beschikbare visgebieden
Aantasting van het ontwikkelingspotentieel van de haven van Oostende
Bedreiging voor de maritieme veiligheid
Beperkingen in de luchtvaart
Bedreiging voor de luchtvaartveiligheid
Schade aan de natuur, met name aan de 1,3 miljoen trekvogels die elk jaar voorbijkomen bij Duinkerke
Aantasting van het beschermde habitatgebied van de aangrenzende Vlaamse Banken
Directe visuele vervuiling langs de Vlaamse kust
Aantasting van het imago en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust en het kusttoerisme

Bezwaren kunnen, zowel in het Nederlands als Frans ingediend worden tot zaterdag 1 juni om 12u30


2024-05-10 14:20

Andere afbeelding die beter toont hoe de scheepvaartroute geblokkeerd wordt.


Nieuwe einddatum: 04.08.2024
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 62


2024-05-06 20:40

Onduidelijkheid rechtgezet, windmolenpark komt ook heel dicht bij de Belgische grens
Fout in de layout. Bulletpoints in het midden van een zin.
Toevoegen van een link naar het openbaar onderzoek.


Neue Begründung:

Het windmolenpark ligt uitzonderlijk dicht bij de kust en zou heel wat schade toebrengen,

waaronder:

 • blokkering van de Dyckroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende
 • blokkering van de reactivering van de ferrylijnen tussen Oostende, Dover en Ramsgate
 • blokkering van de zeer drukke vaarweg voor de visserij tussen Oostende en de westelijke visgronden (Kanaal, Kanaal van Bristol, Ierse Zee, Atlantische Oceaan)
 • verkleining van de beschikbare visgronden
 • schade aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostendse haven
 • bedreiging van de scheepvaartveiligheid
 • beperkingen van de luchtvaart
 • bedreiging van de luchtvaartveiligheid
 • schade aan de natuur, waaronder de 1,3 miljoen trekvogels die jaarlijks voor Duinkerke passeren
 • schade aan het aangrenzende beschermde habitatgebied Vlaamse Banken
 • directe visuele pollutie tot ver langs de Vlaamse kust (van de Franse grens tot voorbij Nieuwpoort)
 • schade aan het imago en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust en aan Vlaamse kusttoerisme

Het windmolenpark is ingepland zonder voorafgaand bilateraal overleg met België.

Het is niet gecoördineerd met de plannen voor nieuwe windmolenparken in de Belgische

zeegebieden, die veel verder van de kust komen.

Frankrijk legt alle Belgische, Vlaamse en Oostendse bezwaren stelselmatig naast zich neer.

Het project dreigt een precedent te scheppen voor de blokkering van de vaarroutes naar de

havens door andere landen.

Het zou de relaties tussen België en zijn buurland Frankrijk verslechteren, op korte en ook op

lange termijn, want de windmolens zullen minstens 30 jaar blijven staan.

Het project is strijdig met het internationaal zeerecht, de Europese natuurbehoudsregels en

het goed nabuurschap.

Ik ondersteun dus het protest tegen het project en wens dat mijn protest mee wordt

ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat Frankrijk momenteel over het project

organiseert.

Link naar meer info over het openbaar onderzoek: www.health.belgium.be/nl/news/openbaar-onderzoek-rond-frans-windmolenpark-voor-kust-van-duinkerke-start-binnenkortNieuwe einddatum: 04.08.2024
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 34


2024-05-06 17:36

Onduidelijkheid rechtgezet, windmolenpark komt ook heel dicht bij de Belgische grens
Fout in de layout. Bulletpoints in het midden van een zin.


Nieuwe einddatum: 04.08.2024
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 17


2024-05-06 14:43

Onduidelijkheid rechtgezet, windmolenpark komt ook heel dicht bij de Belgische grens


Nieuwe petitietekst:

Frankrijk plant voorbij de kustBelgische van Duinkerkegrens de bouw van een gigantisch windmolenpark met windturbines tot 300m hoog (dit is de hoogte van de eifeltoren). De bouw van deze windturbines zou ernstige gevolgen hebben voor natuur en economie , zoals verstoring van scheepvaartroutes naar Oostende, bedreiging van visgronden, luchtvaart en toerisme. Frankrijk negeert alle Belgische bezwaren en overleg, wat de bilaterale relaties kan schaden en internationale wetten schendt.Nieuwe einddatum: 04.08.2024
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 13


Padėkite stiprinti piliečių dalyvavimą. Norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas išlikdami nepriklausomi.

Reklamuoti dabar