Περιοχή: Ελβετία
Η αναφορά επιβεβαιώθηκε με επιτυχία.
Περιβάλλον

Plakative Warnhinweise auf Plastikverpackungen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Schweizer Parlament
54 Υποστηρικτές 41 σε Ελβετία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Wir fordern, dass auf jeglichen Plastikverpackungen ein plakativer Warnhinweis gedruckt wird. Er soll schockieren und den Käufer mit den Folgen unseres Plastik-Konsums konfrontieren.

Im besten Fall regt er die Bevölkerung und die Industrie zum Umdenken an. Der Aufruf ist mit den Bildern auf Zigarettenpackungen vergleichbar. Längerfristig sollen die plakativen Warnhinweise dazu beitragen, dass Verpackungen künftig mit umweltschonenden Alternativen umgesetzt werden.

Wie die Etiketten aussehen könnten und weitere Infos: https://www.plastic-suicide.ch

Αιτιολόγηση

Hier noch kurz ein Softgetränk in einer PET-Flasche, da noch ein Fertiggericht, weil man zu faul zum Kochen ist. Auch die großen Mengen an Verpackungsmaterial wie z.B. Plastiksäcke in Läden zwingt uns zum übermäßigen Kauf von Einwegplastik. Tiere, die Umwelt und wir selbst leiden unter unserem fahrlässigen Umgang mit Plastik.

  • Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Umweltorganisation Greenpeace zeigt, dass 90 Prozent des bislang weltweit erzeugten Plastik nicht recyclet wurde. (https://www.greenpeace.ch/de/publikation/36857/schluss-mit-scheinloesungen/)

  • Wir Schweizer verbrauchen dreimal so viel Plastik wie andere europäische Länder, recyceln aber 30% weniger (https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/ressourcen_plastik-in-der-schweiz--top-beim-verbrauch--flop-beim-recycling/44085230).

  • Gemäß einer WWF-Analyse landen pro Minute 33’800 Plastikflaschen im Mittelmeer - das sind täglich 5 Kilogramm Kunstoffmüll pro Küstenkilometer. 5 Kilogramm ist auch die Menge, die ein durchschnittlicher Schweizer pro Jahr an PET konsumiert. (https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/plastik/sommer-sonne-plastikmuell-das-mittelmeer-erstickt-im-plastik/).

Der Verpackungswahnsinn muss ein Ende haben und wir haben es selbst in der Hand!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Maja Manojlovic από Chur
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition