Περιοχή: Ελβετία
Πολιτικά δικαιώματα

Abolizione dell'obbligo del celibato

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Papst Franziskus
5.252 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 26.07.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


La petizione è stata inoltrata

Ώρα 25.07.2019 09:44

Liebe Mitunterzeichnende der Petition für die Liberalisierung des Zölibates

ich bitte Euch noch um etwas Geduld, denn ich hoffe euch bald genaueres mitteilen zu können.

Herzliche Grüsse,
Florentina Camartin
Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα