Region: Belgium
Health

Vroedvrouwen in de shit: geen broodnodige loonsverhoging voor vroedvrouwen in begroting!

Petition is directed to
FOD Volksgezondheid
8,741 supporters

Collection finished

8,741 supporters

Collection finished

  1. Launched October 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Vroedvrouwen eisen al jaren een herwaardering van hun nomenclatuur. Nog steeds zijn de meeste van hun zorgen aan het bruto bedrag van 39 € per uur. Na goedkeuring van het verzekeringscomité om eindelijk middelen vrij te maken voor de vroedvrouw, is dit in de laatste stap niet weerhouden. De vroedvrouwen zijn enorm ontgoocheld en boos!
De extra middelen waren voorzien voor de vroedvrouwenzorg vanaf dag zes na de geboorte omdat die tot op heden zwaar onderbetaald wordt. Dit zou een eerste stap geweest zijn naar een correcte verloning.
Om het beroep als vroedvrouw leefbaar te houden, dringen we dan ook aan bij beleidsmakers om deze beslissing te herbekijken en het minimaal bedrag binnen de grote begroting alsnog mee te nemen naar 2024.
We roepen iedereen op om de petitie te ondertekenen en in de opmerkingen te laten weten waarom de zorgen van de vroedvrouw voor jou waardevol waren, ook ná de vijfde dag van de geboorte!

Reason

Vanuit de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) willen we een sterk signaal geven en roepen we de verantwoordelijke beleidsmakers ter verantwoording. We lazen de begrotingsdocumenten en zijn zwaar teleurgesteld en ontgoocheld. 
De beslissing van de Algemene Raad op 16 oktober is voor ons onbegrijpelijk! Het is een mokerslag in het gezicht van de vroedvrouwen. Ook vanuit onze leden krijgen we veel signalen van zware ontgoocheling, onmacht en kwaadheid.
Steeds het juiste proces gevolgd 
Na een lang voorbereidend traject was er een consensus gevonden in het verzekeringscomité dat één van onze behoeften zou meegenomen worden in kader van de begroting van 2024. Dit zou een eerste stap zijn naar correcte verloning voor de vroedvrouw. Een vraag die al heel wat jaren binnen de commissie leeft gezien de sector structureel onderbetaald wordt. We zagen het afgelopen jaar 10% van onze achterban deconventioneren vanuit een nood naar een correct, leefbaar loon.
Het is voor de vroedvrouwen en de VBOV dan ook onbegrijpelijk dat uit het door het verzekeringscomité goedgekeurde voorstel geen enkel voorstel werd weerhouden in de begroting 2024 terwijl we lezen dat de voorstellen voor de andere sectoren wel bijna volledig werden aanvaard. Ook vanuit de overeenkomstencommissie van de vroedvrouwen en de verschillende mutualiteiten wordt er uitgesproken dat deze beslissing niet verwacht werd en totaal niet kan geplaatst worden. Zij onderschrijven samen met ons hoe broodnodig deze investering in de sector is.
Dringende aanpak vereist 
We ervaren dat de dringende noden van de vroedvrouwen opnieuw totaal niet erkend worden. Niettegenstaande de begroting is opgesteld vanuit een visie om de conventiegraad te vergroten en de tevredenheid van de zorgverlener te verbeteren, kunnen we stellen dat hier totaal geen rekening werd gehouden met de sector van de vroedvrouwen. We worden hier nu afgestraft en dit zal zijn gevolgen kennen binnen onze sector. Niet alleen wordt er voor de vroedvrouwen geen budget vrijgemaakt, maar ook verliezen de vroedvrouwen de conventiepremie. Vroedvrouwen gaan er zelfs op achteruit! 
Meer info: www.vroedvrouwen.be

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Voor de gezondheid van moeder en kind

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now