Region: Belgium
Health

Petitie artsen. Een ineenstorting van onze gezondheidszorg is nabij. Een groot debat is noodzakelijk

Petition is directed to
Federale regering
1,683 supporters

Collection finished

1,683 supporters

Collection finished

  1. Launched April 2024
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Petitie artsen

Een ineenstorting van onze gezondheidszorg is nabij
Een groot debat is dringend en noodzakelijk

Als artsen zijn wij diep bezorgd over de werking van onze gezondheidszorg. Wij vrezen een implosie van het hele gezondheidssysteem met grote gevolgen voor de hele bevolking. Dit zal wellicht velen verrassen. De tevredenheid over onze gezondheidszorg is immers heel groot. In 2020 verklaarde 90 procent van de bevolking in België tevreden te zijn (1). Helaas is dit percentage aan het dalen. In 2023 bleek slechts 80 procent nog tevreden te zijn over de gezondheidszorg in het algemeen. De tevredenheid over het aantal huisartsen is bovendien gekelderd, en zakte in die drie jaar met maar liefst 15 procent (2).

Wat is er aan de hand? De huisartsen kunnen de kwaliteit van de zorg niet meer garanderen door het te grote aantal patiënten. Velen voeren daarom een patiëntenstop in. Bovendien ontstaan wachtrijen, iets wat in ons land voordien zo goed als onbestaande was. Steeds meer patiënten bieden zich daarom aan bij de spoedgevallen van ziekenhuizen, soms voor urgente, maar steeds vaker voor minder urgente redenen. Het gevolg is een overbelasting van de spoedgevallen en van de diensten voor diagnoses, zoals de radiologie. Daarboven is er nog het enorme tekort aan verpleegkundigen. Volgens Jobat zijn er in België niet minder dan 25.000 verpleegkundigen te weinig en zal dat tekort in de komende jaren alleen maar toenemen (3).

Dit groeiende probleem heeft 2 belangrijke gevolgen. De overbelasting zorgt voor een toenemend aantal burn-outs en zorgverstrekkers die uit het beroep stappen. Dit is zowel het geval bij huisartsen als in de ziekenhuizen. Ten tweede zien we het hele zorgsysteem opstroppen. Door het te grote aantal patiënten met niet urgente zorgen, dreigen we de mensen die het echt nodig hebben te weinig aandacht te kunnen geven.

Wij vragen geen extra financiering voor de gezondheidszorg. We vragen evenmin om minder werk of meer loon. Wel vragen wij om een dringend maatschappelijk en politiek debat over de gezondheidszorg en dit in overleg met de sector, iets wat vandaag zo goed als onbestaande is. Als artsen hebben we allemaal de eed van Hippocrates gezworen om elke patiënt die het nodig heeft, te helpen. Geen inspanning daartoe is voor ons te veel. Dat is de reden waarom wij voor de geneeskunde hebben gekozen. Wij zijn diep bezorgd dat we in de nabije toekomst die belofte niet meer zullen kunnen waarmaken. Wij willen er ons niet bij neerleggen dat onze gezondheidszorg, als een van de beste ter wereld, – net als ons onderwijssysteem – in de problemen komt. Daarom is het tijd om het debat nu te voeren en onze gezondheidszorg te redden voor het te laat is.

Reason

.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now