Civil rights

Luister naar de mensen en stop de gemeentefusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke.

Petition is directed to
Vlaams Parlement
522 supporters
25% achieved 2,070 for collection target
522 supporters
25% achieved 2,070 for collection target
  1. Launched 21/03/2024
  2. Time remaining > 9 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

Met deze petitie willen wij de inwoners van Zwijndrecht en Burcht steunen in hun verzet tegen de fusie van hun gemeente met Beveren en Kruibeke. Wij vragen aan de Vlaamse Parlementsleden om te luisteren naar de inwoners en deze fusie zonder draagvlak niet goed te keuren.

Als ingrijpende beslissingen zoals een gemeentefusie geen draagvlak hebben, moet de politiek het beleid veranderen, of de bevolking overtuigen. Dat is in Zwijndrecht helemaal niet gebeurd. U, de Vlaamse belastingbetaler, betaalt bijna 43 miljoen EURO aan schuldvermindering voor deze fusie. Wil u meebetalen voor een slechte fusie die de mensen niet willen?

In Zwijndrecht was er een volksraadpleging, met ruime opkomst (42%), en bijna 80% van de kiezers stemde TEGEN deze fusie. De inwoners van Zwijndrecht en Burcht willen dat Zwijndrecht de gemeente blijft zoals die is. Dat kan ook. Een gemeentefusie is voor Zwijndrecht helemaal niet noodzakelijk, dat toonde een bestuurskrachtanalyse ook al zwart op wit aan. Het gaat niet om emotie of identiteit, maar om reële argumenten om te stoppen met het ongewenst afbreken van een goed werkende gemeente omwille van lokaal partijpolitiek opportunisme.

Gemeentefusies kunnen goed zijn, maar zijn dat niet automatisch. Als ze gepaard gaan met een gezamenlijke toekomstvisie en een goede afweging van voor- en nadelen, en in samenspraak met de bevolking, dan kan het goed bestuur zijn. Dit was er echter allemaal niet in Zwijndrecht.

Daarenboven loopt de fusievoorbereiding in Zwijndrecht erg stroef. Deze fusie is met veel zaken te laat en is slecht voorbereid. De grootste gemeente binnen de fusie (Beveren) domineert de andere twee, en legt hun wil op. Bijna ook hun gemeentenaam, tegen de eerder afspraken in. Mensen uit Zwijndrecht en Burcht hebben nooit naamvoorstellen mogen doen. Zelfs over een naam raakt men het dus niet eens.

Reason

Deze gemeentefusie betekent voor de inwoners van Zwijndrecht een onverdedigbaar en disproportioneel nadeel op vele vlakken:

  • Zwijndrecht kent een traditie van inspraak, transparantie, duurzaamheid en solidariteit, en dat wordt door de fusie (nu al) teruggeschroefd. Terwijl Vlaanderen de andere richting uit wil. Er dreigt ook een braindrain van gekwalificeerd personeel uit Zwijndrecht dat niet verder wil in een fusie.
  • Bovendien moeten we zonder debat van provincie veranderen van Antwerpen naar Oost-Vlaanderen, met alle gevolgen (die niet eens onderzocht zijn) van dien.
  • Voor het eerst bij een gemeentefusie zullen inwoners van één van de fuserende gemeenten méér gemeentebelastingen betalen dan voorheen (en niet weinig: dubbel zoveel namelijk).
  • Talloze andere typische voordelen gaan verloren, zoals de goedkope abonnementen bij de Lijn
  • De schuldovername door de Vlaamse overheid komt grotendeels ten goede van Beveren, een gemeente met zeer hoge schuldenlast. Door de fusie stijgt de schuld per Zwijndrechtse inwoner enorm.

Een gemeentefusie waarbij de inwoners van één gemeente zoveel nadelen ondervinden, dat hoort niet. Dat was ook nooit de bedoeling van de fusies. Zij moeten voor ALLE inwoners van de nieuwe fusiegemeente een voortuitgang zijn. Dat is bij deze fusie niet het geval. De huidige grootte van de gemeente Zwijndrecht is precies goed, dat kan best zo blijven. Als voorstedelijk gebied met veel industrie samensmelten met meer landelijke gemeenten is ook gewoon niet logisch.

Daarom roepen we het Vlaams Parlement om de gemeentefusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke niet goed te keuren. Laat Zwijndrecht en Burcht gewoon doen!

Thank you for your support, Hart voor Zwijndrecht from Burcht
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

Omdat Zwijndrecht zelfstandig kan bestaan.

bewonerskorting in het zwembad meerminnen

Why people sign

E nuen toonbeeld van schijndemocratie, waabij én de stem én het belang van de betrokkenen opzij geschoven wordt voor andere belangen.
Door dergelijke werkwijzen haken veel mensen polikiek af en wordt de democratie verder uitgehold.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now