Agriculture

Grond voor voedsel

Petition is directed to
Vlaamse en Federale regering
177 supporters
Petitioner did not submit the petition.
177 supporters
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Ben je zelf boer.in? Meld dit in het veld "waarom is deze petitie belangrijk voor jou?"

 1.  gronden met bestemming "landbouw" dienen gerespecteerd te worden en mogen niet worden omgezet naar een andere bestemming. Kantoor, industrie en woon moeten eerst de reeds ingevulde gebieden gebruiken en hergebruiken. Bestemming natuur kan uitgebreid worden in samenwerking met de landbouw, maar mag niet afdoen van de mogelijkheid tot voedselproductie
 2. gronden met bestemming "landbouw" moeten ingeschakeld worden voor de voedselproductie. Het is de taak van de overheid om dat te garanderen met een geschikt juridisch kader
 3. de boer moet ten alle tijden de mogelijkheden krijgen om te wonen bij zijn landbouwactiviteit (recht van opstal). Hoeves waar de landbouwactiviteit geen plaats meer heeft moeten worden afgebroken.
 4. Er moet een grondtransactie-observatorium komen, die zorgt voor transparantie op de grondmarkt. Prijs, eigenaar, gebruik, pacht dient publiek te zijn.
 5. Cultuurcontracten met agrobedrijven dienen gestopt te worden en ruilpacht onder boeren dient gestimuleerd te worden.
 6. beheersovereenkomsten in de vorm van kortdurende gebruiksovereenkomsten om de pachtwet te omzeilen moeten gestopt worden
 7. Publieke gronden dienen publiek eigendom te blijven en moeten worden ingezet voor een transitie naar lokale, sociale en duurzame voedselproductie

Lees het volledige standpunt

Reason

Landbouwgrond wordt steeds schaarser en duurder. Ze wordt opgeslokt door destructieve agro-industrie, verdwijnt onder beton of valt ten prooi aan speculatie, verpaarding en vertuining. “Als we nu niet ingrijpen, hebben we binnenkort geen grond voor voedsel meer!” waarschuwt Boerenforum.

Boerinnen en boeren moeten wijken voor uitbreiding van industrie, woningen en wegen.

Vaak gaat het over investeringen die niet wenselijk, schadelijk of onnodig zijn, of waarvoor alternatieven gevonden kunnen worden.

Elke dag verdwijnt 7 ha open ruimte, waarvan een groot deel landbouwgrond. Het probleem is voldoende gekend en in kaart gebracht, maar politieke maatregelen blijven uit. De instrumenten die al worden uitgewerkt dreigen hun doel voorbij te schieten. Eind maart sprak een ongeziene coalitie van landbouwers, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen, zich nog uit tegen de Vlaamse betonstopplannen omdat ze niet zullen leiden tot de nodige bouwshift.De concurrentie voor landbouwgrond komt echter ook uit andere hoeken.

Meer dan 15 procent van de landbouwgrond wordt vandaag «oneigenlijk» gebruikt. In plaats van voedselproductie worden gronden gebruikt voor privétuinen en hobbypaarden. De veelzijdige vraag naar landbouwgrond deed de prijzen de afgelopen jaren de pan uit swingen. Voor boerinnen en boeren is het daardoor bijna onmogelijk om de weinige grond die nog vrijkomt te verwerven.

We starten een campagne waarin we vlaggen plaatsen met daarop «grond voor voedsel» op landbouwgronden in Vlaanderen die dreigen te verdwijnen.

Je kan een vlag opvragen via boerenforum@gmail.com

«We willen laten zien dat landbouwgrond steeds schaarser wordt doordat ze enerzijds wordt ingenomen door industrie, verstedelijking, wegen, speculatie en mensen die er tuinen of paardenweides van willen maken en anderzijds door concurrentie van grootschalige en destructieve agro-industrie. Deze trends moeten dringend worden aangepakt of er is binnenkort geen grond voor voedsel meer over»

Thank you for your support, Boerenforum from Gent
Question to the initiator

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Sehr geehrte Unterstützende,

  die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

  Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now