Region: Belgium
Agriculture

Duiven blijven vervoeren tijdens een uitbraak van vogelgriep om deel te nemen aan vluchten

Petition is directed to
FAVV en federaal minister van landbouw David Clarinval
1,312
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched April 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

De duif is een dead-end host en speelt geen rol in de verspreiding van het vogelgriep virus. Dit wil zeggen dat de rol in de verspreiding van vogelgriep door duiven als nihil wordt beschouwd. Een duif kan het vogelgriepvirus niet doorgeven aan kippen, ganzen, zwanen of ander pluimvee. De duif is reeds van nature bijzonder ongevoelig voor influenzavirussen en als er onder experimentele omstandigheden dan toch uitzonderlijk een infectie kon worden veroorzaakt, dan ging de besmetting niet over naar kippen of ander pluimvee dat samen met deze duiven in dicht contact gehuisvest werd.

De huidige positieve gevallen van vogelgriep in ons land worden vooral veroorzaakt door wilde vogels die bezig zijn aan hun jaarlijkse trektocht tijdens deze periode, zij brengen het virus mee vanuit hun land van herkomst. De reisduiven helpen niet mee aan de verspreiding hiervan.

Het huidig circulerende vogelgriepvirus is ongevaarlijk voor de mens, en alle mensen die in contact komen met duiven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks lopen geen enkel gevaar.

https://www.deduif.be/nl/nieuws/mededeling-ivpa-omtrent-de-vogelgriep-en-duiven

IVPA Belgium: vogelgriep en duiven (pitts.be)

Herbots | Aviaire Influenza.

Reason

Het is belangrijk dat duiven tijdens een uitbraak van vogelgriep kunnen blijven vliegen, zowel op training als op wedstrijd. Duiven zijn topsporters en moeten kunnen trainen om in conditie te blijven. Daarbij is deelname aan wedstrijden heel belangrijk om hun oriëntatievermogen optimaal te ontwikkelen. Duiven zonder wedstrijdervaring zullen dan ook veel sneller verdwalen en op de dool geraken. Duiven worden getraind door naar plaats x vervoerd te worden, om daar losgelaten te worden. De duiven zoeken dan hun weg terug naar huis. Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, worden duiven naar een inkorvingslokaal vervoerd, waar ze dan opgehaald worden om vervoerd te worden naar de lossingsplaats.

Bij een uitbraak van vogelgriep in een bepaalde regio, wordt er een bewakings-en beschermingszone ingesteld. De liefhebbers die zich in die zone bevinden, mogen dan hun duiven NIET vervoeren. De duiven mogen wel nog rondvliegen, maar kunnen niet meer naar de trainingsplaats of naar het inkorvingslokaal worden vervoerd. Het is van groot belang dat dit vervoersverbod wordt opgeheven. Het is dankzij dat vervoeren dat de duiven hun oriëntatievermogen ontwikkelen. Een duif zonder oriëntatievermogen is een vogel voor de kat.

Thank you for your support, KBDB - RFCB VZW from Halle
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Beste ondertekenaars,

  De petitie is herzien in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. De tijdelijke blokkering is opgeheven en de petitie kan nu verder worden ondertekend.

  Bedankt voor je inzet!

  Uw OpenPetitie Team

 • Dit is een tip van de redactie van openPetition:

  Deze petitie is in strijd met unt1.4 van de de gebruiksvoorwaarden voor petities.

  Geef passende bronnen (URL's) voor de volgende beweringen:

  De duif is een dead-end host en speelt geen rol in de verspreiding van het vogelgriep virus. Dit wil zeggen dat de rol in de verspreiding van vogelgriep door duiven als nihil wordt beschouwd. Een duif kan het vogelgriepvirus niet doorgeven aan kippen, ganzen, zwanen of ander pluimvee. De duif is reeds van nature bijzonder ongevoelig voor influenzavirussen en als er onder experimentele omstandigheden dan toch uitzonderlijk een infectie kon worden veroorzaakt, dan ging de besmetting niet over naar kippen of ander pluimvee dat samen met deze duiven... further

duivenliefhebbers hebben vacinatieplicht

Duiven zijn geen dragers nog kunnen ze besmet of ziek worden ervan

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now