Region: Austria
Traffic & transportation

Urýchlenie severnej železnice Břeclav-Hohenau-Vieden, Beschleunigung der Nordbahn

Petition is directed to
Direktion der ÖBB
59 Supporters
12% achieved 500 for collection target
 1. Launched 19/12/2019
 2. Collection yet 4 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name, age and location and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Mnoho pracovníků z hraniční oblasti (Rakousko, Česká republika, Slovensko) pracuje ve Vídni. Ne zřídka zabírá doba dojíždění 3-4 hodiny denně. Nejsou k dispozici žádná rychlá vlaková spojení. Zbývá málo času na rodinný život, volný čas a relaxaci. Mnoho dojíždějících raději jezdí autem. Před několika lety byla přerušena všechna rychlá spojení z Bernhardsthalu přes Hohenau do Vídně.

Rychlá spojení regionálním expresním vlakem jsou také důležitá pro naše české sousedy, protože ne každý chce jet railjetem až na hlavní nádraží ve Vídni. Mnoho z nich vystupuje dříve, aby se rychleji dostalo do zaměstnání. Proto naléhavě požadujeme následující změny na trase Břeclav - Hohenau – Vídeň 1. Zastávka railjetu v Hohenau/March 2. Znovuzavedení regionálního expresního vlaku (nezastavuje ve všech stanicích) 3. Regionální vlaky, které jezdí jako doposud (zastavují ve všech stanicích)

Mnoho pracovníkov z hraničnej oblasti (Rakúsko, Česká republika, Slovensko) pracuje vo Viedni. Nie zriedka zaberá doba dochádzania 3-4 hodiny denne. Nie sú k dispozícii žiadna rýchla vlakové spojenia. Zostáva málo času na rodinný život, voľný čas a relaxáciu. Veľa dochádzajúcich radšej jazdí autom. Pred niekoľkými rokmi bola prerušená všetky rýchla spojenia z Bernhardsthal cez Hohenau do Viedne.

Rýchla spojenia regionálnym expresným vlakom sú tiež dôležitá pre našich slovenských susedov, pretože nie každý chce ísť railjetom až na hlavnú stanicu vo Viedni. Mnoho z nich vystupuje skôr, aby sa rýchlejšie dostalo do zamestnania.

Preto naliehavo požadujeme nasledujúce zmeny na trase Břeclav - Hohenau - Viedeň
1. Zastávka railjetu v Hohenau/March 2. Opätovné zavedenie regionálneho expresného vlaku (nezastavuje vo všetkých staniciach) 3. Regionálne vlaky, ktoré jazdia ako doteraz (zastavujú vo všetkých staniciach)

Reason

Cezhraničná občianska iniciatíva na urýchlenie severnej železnice z Břeclavi cez Hohenau do Viedne

Je potešiteľné, že sa krajiny strednej Európy stále viac približujú – v zmysle mierového rozvoja medzi národmi, ktorý ponúka všetkým rovné príležitosti v sociálnej a ekonomickej oblasti. Toto „približovanie sa k sebe“ prirodzene znamená aj zvýšenú výmenu pracovníkov. V posledných rokoch bol zaznamenaný trvalý nárast počtu ľudí, ktorí cestujú na svoje pracoviská zo Českej republiky severnou železnicou. Taktiež z troch hraničných okresov Malacky Senica a Skalica dochádzajú pracovníci do susedného Rakúska, mnohí z nich do Viedne. Je veľmi pravdepodobné, že ich počet sa bude naďalej zvyšovať. Všetci dochádzajúci zo Slovenska musia do Rakúska dochádzať autom cez hraničný prechod Moravský Sv. Ján - Hohenau. Odtiaľ môžu pokračovať autom do miesta pracoviska (napr. po diaľnici) alebo cestovať vlakom z Hohenau do Viedne. Iniciatíva pre dochádzajúcich sa stavia za významne rýchlejšie železničné spojení z Břeclavi cez Hohenau do Viedne. Pre slovenských dochádzajúcich by bolo veľkou motiváciou používať železnicu namiesto diaľnice. Našu petíciu podpísalo v Rakúsku 2300 ľudí. Týmto žiadame našich českých a slovenských susedov, aby nás z environmentálneho a politického hľadiska podporili svojím podpisom.

Ďakujeme.

Elvira Führer, Bernhardsthal, Österreich Anton Emrich, Starosta, Moravsky Svaty Jan

Přeshraniční občanská iniciativa na urychlení severní železnice z Břeclavi přes Hohenau do Vídně

Je potěšitelné, že se země střední Evropy stále více přibližují - ve smyslu mírového rozvoje mezi národy, který nabízí všem rovné příležitosti v sociální a ekonomické oblasti. Toto ‚přibližování se k sobě‘ přirozeně znamená zvýšenou výměnu pracovníků. V posledních letech byl zaznamenán trvalý nárůst počtu lidí, kteří cestují na svá pracoviště z České republiky severní železnicí. Také ze tří slovenských hraničních okresů Malacky, Senica a Skalica dojíždějí pracovníci do sousedního Rakouska, mnoho z nich do Vídně. Je velmi pravděpodobné, že se jejich počet bude nadále zvyšovat. Všichni dojíždějící ze Slovenska musí do Rakouska dojíždět autem přes hraniční přechod Hohenau/March. Odtud můžou pokračovat autem do místa pracoviště (např. po dálnici) nebo jet vlakem z Hohenau do Vídně. Iniciativa pro dojíždějící se staví za významně rychlejší železniční spojení z Břeclavi přes Hohenau do Vídně. Pro slovenské dojíždějící by bylo velkou motivací používat železnici místo dálnice. Naši petici podepsalo v Rakousku 2300 lidí. Tímto žádáme naše české a slovenské sousedy, aby nás z enviromentálního a politického hlediska podpořili svým podpisem.

Děkujeme Elvira Führer

Thank you for your support, Elvira Führer from Bernhardsthal
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

 • Hana Šmidová , Smolinské

  12 h. ago

  Šetrí čas!!!

 • Maria Schreiber Ringelsdorf

  2 days ago

  Lange Fahrzeiten, kein Sitzplatz, abwarten wegen eines Gegenzuges, oder überholen eines Zuges macht die täglichen Fahrten nicht angenehm.

 • 2 days ago

  Weil die Zeiten von den Zügen nicht zumutbar sind für Pendler, es gehören zu der Stoßzeit in der Früh und Nachmittag mehr Züge eingeführt.

 • 3 days ago

  Cestuji s rodinou často do Rakouska a Itálie.

 • 3 days ago

  Naše země jsou od nepaměti hodně spojené a hlavně poznávání Rakouska a turistika

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/at/petition/online/urychlenie-severnej-zeleznice-breclav-hohenau-vieden-beschleunigung-der-nordbahn/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now