Περιοχή: Grinzing

Petition zur Unterstützung von Pfarrer Univ.-Prof. DDr. Hubert Ritt

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bewohner Grinzing
108
54% έχει επιτευχθεί 200 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα 14 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εσείς αποφασίζετε ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή σας. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

12/1/23, 3:42 μ.μ. GMT-5

Verlängerung der Petition bis Johannes der Täufer


Neues Zeichnungsende: 24.06.2023
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 102


8/11/22, 10:39 π.μ. GMT-5

Univ. Prof. DDr. Ritt befindet sich derzeit nach einem schweren Nervenleiden und einer Knieoperation im Wiener AKH. Wir wünschen ihm baldige Besserung und alles Gute, den göttlichen Segen unseres Herren und Kraft und Mut und wir beten gemeinsam für unseren Grinzinger Pfarrer für seine Genesung und Heilung.


Neues Zeichnungsende: 20.01.2023
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 78


12/9/22, 6:07 π.μ. GMT-4

Grammatikale Rechtschreibfehler (Genetiv)


Neuer Petitionstext:

Wir ersuchen die Verantwortlichen, die gegen Pfarrer Univ.-Prof. DDr. Hubert Ritt wegen Datenschutzverletzungen und anderenanderer VorwürfenVorwürfe gegen ihn persönlich vorgehen, um Vergebung und um Einstellung ihrer Schritte gegen unseren Pfarrer.

Hubert Ritt ist ein gesegneter und beliebter und bescheidener Diener Gottes und er leistet uneingeschränkt trotz seines hohen Alters und seinenseiner schweren, krankheitsbedingten Leiden unablässig und aufopfernd alle seine Dienste und Pflichten für die Menschen und für den Herrn.

Hubert Ritt wird einerseits vorgeworfen, Namen von Personen etwa anlässlich ihrer Taufe zu veröffentlichen, was strenge Datenschützer missbilligen, anderseits aus der Gemeinschaft ausgetretenenausgetretene Verstorbenen undVerstorbene sowie deren AngehörigenAngehörige auf ihremdem letzten Weg mit dem Kreuz voran zu begleiten.

Pfarrer Univ.-Prof. DDr. Hubert Ritt setzt sich stets für Vergebung und Versöhnung aller Menschen ein und ist in seiner Aufopferung und Liebe ein Vorbild für alle.

Wir bitten daher die Verantwortlichen, die gegen Pfarrer Univ.-Prof. DDr. Hubert Ritt vorgegangen sind, um Verzeihung und um Versöhnung.Neue Begründung:

Pfarrer Univ.-Prof. DDr. Hubert Ritt ist ein Vorbild für alle Menschen in Europa und auf der ganzen Welt durch seine Aufopferung, seine Arbeit als Universitätsprofessor und als Pfarrer und Seelsorger. Er ist trotz seines hohen Alters und seiner schwererschweren Krankheit immer für seine Gemeinde, seine Studenten und für alle Menschen da und braucht nun die Unterstützung und Fürbitten von uns allen.uns.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα