Περιοχή: Αυστρία
Οικονομία

Jetzt Holzbau in Österreich sichern!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Österreichische Bundesregierung
10.842 10.677 σε Αυστρία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/09/2022, 2:11 π.μ. CEST

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


11/08/2021, 10:34 π.μ. CEST

Aufgrund der Urlaubssituation wird die Petition um 2 Wochen verlängert bis Ende August!


Neues Zeichnungsende: 31.08.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 7267 (7166 in Österreich)


10/08/2021, 4:27 μ.μ. CEST

Liebe Unterstützende,

Damit noch mehr Menschen von der Petition erfahren, haben wir von openPetition einen Post zur Petition auf Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht - gerne mitmachen & teilen, teilen, teilen:

+++ Facebook: www.facebook.com/openPetition/photos/a.305584669539756/4197255363705981/

+++ Twitter: twitter.com/openPetition/status/1425068342029832193/photo/1

+++ Instagram: www.instagram.com/p/CSZL2_-toM4/

Bitte mit Freunden, Bekannten und Familie teilen. Jedes “Gefällt mir ” (Like), aber vor allem geteilte Inhalte (Shares) sorgen dafür, dass noch mehr Menschen von der Petition erfahren. Die Petition kann auch in Facebook-Gruppen geteilt werden.

Wer nicht in den Sozialen Netzwerken ist, kann Freunde, Bekannte und Familie per Whatsapp oder E-Mail auf die Petition hinweisen:

+++ Kurzlink zur Petition: www.openpetition.de/holzbau

Vielen Dank für Ihr Engagement!
Ihr openPetition-TeamΒοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα