Εκλεγμένος επρόσωπος Stephan Göbl

Κοινοβούλιο: σε Grein

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Bewahrt das Stadttheater Grein!

    SPÖ
    πρόσφατα γραμμένο σε 12.07.2019
    Καμία απάντηση


2. Vizebürgermeister Stephan Göbl
κόμμα: SPÖ
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPÖ
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition