izabrani dužnosnici Stephan Göbl

Parlament u Grein


2. Vizebürgermeister Stephan Göbl
stranka: SPÖ
Frakcija: SPÖ
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International