izabrani dužnosnici Helmut Schuller

Parlament u Hartberg


Helmut Schuller
stranka: ÖVP
Frakcija: ÖVP
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International