Krisztina Morvai
Party: fraktionslos/NI
Faction: fraktionslos/NI
Election date: 25.05.2014
Next elections: 2019
electoral district 0
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Krisztina_Morvai
website: http://www.morvaikrisztina.hu
Facebook https://www.facebook.com/morvai.krisztina
Link