• Subscription period active - Želiš Podpirati »Reši Sotočje«? /// Do You Want To Support “Resi Sotocje”?

  at 03 Jul 2020 18:23

  Dragi prijatelji in podporniki skupnosti "Resi sotocje",

  Najlepša hvala, ker nas podpirate pri ohranjanju narave.

  Ker ste označili, da boste sodelovali v dejavnostih in / ali pomagali pri organizaciji, vas prosimo, če nam lahko pomagate pri naslednjem:

  - obesite plakate v svoji soseski, vasi, mestu, npr. v vaši hiši, trgovini, barih, športnih objektih itd.
  - razdelite letake svojim sosedom

  Imamo nove plakate, letake itd.

  Ni pomembno, v katerem delu Slovenije živite, skupaj moramo razširiti informacije, da rešimo sotočje - modro srce Slovenije.

  Če nas želite podpreti, nam pošljite elektronsko sporočilo na info@resisotocje.si
  Sedež imamo v Radovljici, na Lancovem.

  Najlepša hvala in želimo vam fantastičen vikend.

  Prijazni pozdravi,
  Vaš »Reši sotočje« team

  ///

  Dear friends and supporters of “Resi sotocje”,

  Thank you very much for supporting us to preserve the nature.

  As you have marked, you would take part in activities and / or help in organizing, we would kindly ask you if you could help us with the following:

  - hang up posters in your neighborhood, village, town e.g. at your house, shop, bars, sports facilities etc.
  - distribute flyers to your neighbors

  We have new posters and flyers etc.

  It doesn’t matter in which part of Slovenia you live in, together we must spread the word to save the sotočje – the blue heart of Slovenia.

  If you would like to support us please send an e-mail to info@resisotocje.si

  We are based in Lancovo, Radovljica.

  Thank you so much and we wish you a fantastic weekend.

  Kind regards,
  Your “Resi sotocje” Team

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now