Image of the petition Anmälan mot Snerikes Valborgsfirande
Education

Anmälan mot Snerikes Valborgsfirande

Petition is directed to
Snerikes Nation
343
69% achieved 500 for collection target
  1. Launched 25/04/2023
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . You decide who can see your support. I can revoke this consent at any time .

 Denna namnlista är en samling av namn på de som härmed gör en policyanmälan mot Snerikes för det brott mot Kuratorskonventets reglemente nationen begått när de valt att inte ta emot KK-kort som betalning innan 23.30 samt att inte låta dessa bryta kön när dessa väl tas emot. Vi vill även genom denna anmälan vara tydliga att avsiktliga undergrävanden av nationsstrukturen inte kommer accepteras varken nu eller i framtiden. 

 

ALLA STUDENTER kan skriva på anmälan!! 

 

Det här är också en vädjan till Snerikes kuratel, Förste kurator Karl Fredrik Pettersson, Andre kurator Elias von Heijne och tredje kurator Martin Wahllund, att ta sitt förnuft till fånga och backa från beslutet. Tänk på konsekvenserna det skulle kunna få för era egna ämbetsmän och nationslivet i stort.

Reason

Kära Uppsalastudenter, 

 

Södermanland-Nerikes nation har samma vecka som Valborg gått ut med att de avser att gå emot Kuratorskonventets arbetsnämnds beslut och inte ta emot KK-kortsinnehavare till sina festivaldagar. Snerikes har ansökt om dispens från KK-korten men fått avslag från Kuratorskonventets arbetsnämnd redan den 3 april. 

 

Snerikes har trots detta den 24/4 gått ut med att de avser att fasthålla sin hantering av KK-korten och således gå emot Kuratorskonventets reglemente. Denna publicering är tidsmässigt lagd så att snerikes inte behöver inkomma med ett svar om regelbrottet förrän efter Valborg, vilket förhindrar Kuratorskonventet från att gå vidare i ärendet. Då representanterna för nationen verkar ha gått under jord kan vi inte få reda på bakgrunden till deras beslut. Om anmälan går igenom kan detta leda till att Snerikes får en del/alla sina KK-kort indragna. Antalet KK-kort som förloras baseras på allvarligheten av policybrottet. Ju fler studenter som skriver under, desto allvarligare blir anmälan. 

 

KK-korten är en kompensation för de mest aktiva studenterna inom nationslivet. De utgör för många ett av de främsta incitamenten för att engagera sig och jobba gratis till gagn för Sveriges bästa studentstad. Redan nu råder det personalbrist hos många nationer. Snerikes agerande kan komma att leda till en ännu större personalbrist, vilket i det långa loppet kommer påverka det utbud av nationsaktiviteter som erbjuds.

Translate this petition now

new language version

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

on 24 May 2023

Som kåraktiv (utan KK-kort) ser jag hur detta underminerar den otroliga studentstad Uppsala är.

on 20 May 2023

Dom släpper in 1 timme senare på släppet

on 06 May 2023

Gillar inte hur jag blev behandlat av SNERKIES under valborg

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/se/petition/online/anmaelan-mot-snerikes-valborgsfirande/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now