blocked initiatives — Poland

These initiatives violate our Terms of Use. The initiators have not submitted a revised version within the set deadline. For reasons of transparency, the reason for the suspension and the text of the initiative remain visible. You can protest the closing of a petition.

Odebranie prawa wyborczego osobom 70+

Reason for blocking:

Petitions containing false statements of fact, missing sources, or misleading omission of relevant facts will be terminated. openPetition reserves the right to subsequently request sources in controversial cases or to have essential facts supplemented.

Proszę uzasadnić swoje wypowiedzi źródłami (link/URL) lub oznaczyć je jako własną opinię: ''Poziom wiedzy o bieżących wydarzeniach: Badania pokazują, że osoby starsze są mniej zorientowane w bieżących wydarzeniach politycznych i społecznych niż osoby młodsze. Może to utrudniać im podejmowanie świadomych wyborów podczas głosowania.'' ''Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że sam Papież Jan Paweł II opowiedział się za wprowadzeniem ograniczeń wiekowych w prawie wyborczym. W encyklice "Centesimus annus" z 1991 roku napisał: "Ważne jest, aby w demokracji istniały instytucje, które zapewniają udział wszystkich obywateli, ale także mechanizmy chroniące przed dominacją jakiejkolwiek grupy, w tym osób starszych." ''


Delegalizacja Islamu w Polsce.

Reason for blocking:

Offensive, derogatory and discriminatory petitions will be terminated and blocked. This includes, but is not limited to, insults, degradation and discrimination based on gender, age, appearance, origin, social status, religion, disability, marital status or sexual orientation.


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now