Region: Poland
Welfare

Żądanie uznania i zadośćuczynienia za ludobójstwo Polaków na Wołyniu

Petition is directed to
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
76 supporters

Collection finished

76 supporters

Collection finished

  1. Launched May 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Szanowni Państwo,
W tym roku przypada 80. rocznica jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski - rzezi wołyńskiej, podczas której zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Niestety, do dziś Ukraina nie przeprosiła za to ludobójstwo ani nie zadośćuczyniła ofiarom i ich rodzinom.
Apelujemy do społeczeństwa, aby domagało się od Ukrainy uznania zbrodni popełnionych na Polakach i wypłacenia zadośćuczynienia ofiarom i ich rodzinom. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach nie zostanie zapomniana i że takie zbrodnie nigdy więcej się nie powtórzą.
Zwracamy się też do władz polskich, aby podjęły wszelkie możliwe kroki dyplomatyczne w celu uzyskania zadośćuczynienia dla polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Nie możemy pozwolić, aby zbrodnie przeszły bezkarnie i aby historia została zafałszowana.

Reason

Rzeź Wołyńska była jednym z największych ludobójstw w Europie podczas II wojny światowej, w którym ginęło około 100 tysięcy Polaków. Mimo upływu 80 lat, ciągle brakuje oficjalnej uznania zbrodni jako ludobójstwa przez rząd Ukrainy. To sprawia, że ofiary i ich rodziny nie otrzymały jeszcze pełnego uznania i zadośćuczynienia za cierpienie, jakie ich spotkało. Przypominanie o tej tragedii jest ważne nie tylko dla Polaków, ale dla całego świata, aby zapobiec podobnym zbrodniom w przyszłości.
Należy zauważyć, że w 2016 r. Sejm RP przyjął uchwałę uznającą masakry za ludobójstwo. Ukraiński rząd oficjalnie nie uznał tych wydarzeń za ludobójstwo i zamiast tego określił je mianem tragedii. Niemniej jednak kilka krajów, w tym Stany Zjednoczone, Kanada i Australia, uznało masakrę na Wołyniu za ludobójstwo. 

Thank you for your support, Małopolski Bunt from Krakowska-Południe
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now