openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Wzywamy do reform w polskim prawosławiu! Wzywamy do reform w polskim prawosławiu!
 • Von: dr Paweł P. Wróblewski mehr
 • An: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Region: Cała Polska
  Kategorie: Soziales mehr
 • Status: Die Petition wurde Online eingereicht
  Sprache: Polnisch
 • In Bearbeitung
 • 23 Unterstützende
  Sammlung abgeschlossen

Wzywamy do reform w polskim prawosławiu!

-

Wzywamy Synod Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do natychmiastowego przywrócenia kanonicznych norm w zakresie sakramentologii i eklezjologii, które są powszechnie łamane w naszym kraju w wyniku zaangażowania hierarchii w ekumenizm i uwikłania w sprawy polityczne.

Begründung:

Uważamy, że członkowie Synodu, którzy w konsekwencji powyższej sytuacji sami podpadają pod zadeklarowane przez Kanony najpoważniejsze kary (czyli wydalenie ze stanu duchownego), tracą mandat do sprawowania posługi pasterskiej wśród prawosławnych wiernych.

Uznajemy stąd za konieczne ze strony Synodu natychmiastowe przywrócenie ładu duchowego zgodnie z prawosławnymi normami kanonicznymi pod wstępnymi warunkami:

1) uznania, podobnie jak inne Cerkwie Lokalne (Antiochia, Rosja, Bułgaria, Gruzja), tzw. Soboru Wszechprawosławnego na Krecie za niekanoniczny, ponieważ w punkcie wyjścia łamie on prawosławną zasadę soborowości, jaką znamy z pierwszego chrześcijańskiego tysiąclecia;

2) unieważnienia podpisanych dokumentów międzywyznaniowych z 1978 i 2000 roku naruszających prawosławne dogmaty o Misterium Chrztu;

3) wycofania się z członkostwa w tzw. Światowej Rady Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej;

4) usunięcie z czynnej służby wszystkich stopni duchownych, zwłaszcza biskupów, skompromitowanych przez współpracę z organami komunistycznej służby bezpieczeństwa.

Niespełnienie powyższego przyniesie skutki przewidziane przez regulacje kanoniczne.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wrocław, 18.06.2016 (aktiv bis 15.07.2016)


Neuigkeiten

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf

Woher kamen Unterstützer