Energy

POROZUMIENIE na rzecz KLIMATU I ENERGII dla Ziemi Kłodzkiej

Petition is directed to
wszyscy mieszkańcy i lokalni samorządowcy z terenu gmin powiatu kłodzkiego
7
Collection finished
  1. Launched September 2022
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Podpisując opublikowane tutaj POROZUMIENIE dajesz mocny sygnał, że czas najwyższy, na poważnie zająć się tematem postępujących zmian klimatu i rosnących cen energii na terenie powiatu kłodzkiego.

Pokażmy, że nam MIESZKAŃCOM ZIEMI KŁODZKIEJ bardzo zależy na wdrożeniu takiej polityki klimatycznej, która pomoże nam dostosować się do zmieniających warunków życia, ale również nauczy, jak dbać o klimat i środowisko naturalne, aby wykazać naszą odpowiedzialność pokoleniową i jak najszybciej osiągnąć neutralność klimatyczną w naszym regionie.

POROZUMIENIE NA RZECZ KLIMATU I ENERGII dla Ziemi Kłodzkiej

Wspólną ambicją sygnatariuszy niniejszego Porozumienia jest uczynienie gmin Ziemi Kłodzkiej przyjaznymi dla klimatu, nie tylko dla osiągnięcia celów klimatycznych, ale również dla zapewniania większego komfortu życia, niższych rachunków za energię oraz większej ilości lokalnych miejsc pracy dla mieszkańców i zapewnienie nowych możliwości rozwoju dla lokalnych firm.

 

Przyspieszamy dekarbonizację regionu do roku 2050, przygotowując się jednocześnie na nieuchronne skutki zmian klimatycznych oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii dla wszystkich mieszkańców”.

 

Z tą wspólną wizją wiążą się następujące cele:

 

1.     Do 2030 r. chcemy emitować mniej gazów cieplarnianych.

 

2.     Dążymy do tego, aby gminy były bardziej odporne na zmiany klimatu.

 

3.     Chcemy zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii. Staramy się zmniejszać wzrost zapotrzebowania na energię i pracujemy nad osiągnięciem regionalnego celu, jakim jest wytwarzanie, jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030.

Aspiracją mieszkańców i partnerów samorządowych Ziemi Kłodzkiej jest jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej. Mając na uwadze wyzwania związane ze sprawiedliwą transformacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu energetycznemu oraz aktualne możliwości ekonomiczne, technologiczne i prawne proces ten będzie rozłożony w czasie. W roku 2022 zostaną rozpoczęte prace nad Strategią Klimatyczną Ziemi Kłodzkiej, przedstawiającą plan dojścia do neutralności klimatycznej, zakładającą redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. Strategia zostanie wypracowana w sposób partycypacyjny, a prace nad jej stworzeniem i koordynacją przejmie specjalnie powołany zespół. Postępy prac będą corocznie raportowane, a Strategia regularnie ewaluowana, aby dostosować opisane w niej cele i przyjęte ścieżki działania do aktualnej wiedzy naukowej i możliwości technologicznych, z zastrzeżeniem nieobniżania przyjętych celów.

Reason

PREAMBUŁA (geneza powstania pomysłu na podpisanie POROZUMIENIA)

 

Narady Obywatelskie są formą demokracji deliberacyjnej bazującą na bezpośrednim udziale społeczności w procesie konsultacyjnym. Narady Obywatelskie służą temu, by włączać zwykłych mieszkańców w debatę, która zazwyczaj zdominowana jest przez ekspertów. Założenie narad opiera się na przekonaniu, że każda osoba, po dostarczeniu jej zrozumiałej wiedzy na dany temat, może racjonalnie wypowiedzieć się w rozmowie prowadzonej przez moderatora, przedstawić argumenty przemawiające za jej stanowiskiem i rozważyć racje innych uczestników.

Po tę szczególną formę konsultacyjną sięgnęliśmy w odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają przed nami zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka. Motywem przewodnim pierwszych pięciu Narad Obywatelskich na Ziemi Kłodzkiej była neutralność klimatyczna, a poruszane między innymi tematy były związane z omówieniem założeń polityki klimatycznej i energetycznej na szczeblu europejskim i krajowym, skutkami zmian klimatu, zjawiskiem ubóstwa energetycznego,  ograniczaniem zużycia energii oraz zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej.

Zorganizowanie Narad Obywatelskich pozwoliło mieszkankom i mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej zabrać głos w jednej z najistotniejszej dyskusji XXI wieku, zmobilizować samorządy gminne reprezentowane przez przedstawicieli i przedstawicielki urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych do wytężonego zajęcia się tematem i finalnie, pozwoliło wypracować najlepsze możliwe rekomendacje dotyczące transformacji klimatycznej dla naszego regionu. Wypracowane w trakcie Narad Obywatelskich rekomendacje pozwolą mieszkańcom i samorządom lokalnym podjąć kolejne kroki na drodze do neutralności klimatycznej Ziemi Kłodzkiej.

Mając na względzie wagę podejmowanego tematu oraz wyjątkowość przyjętej formy konsultacyjnej, wszystkie osoby i instytucje angażujące się w ten proces, niezależnie od przyjętej roli i powierzonej odpowiedzialności, przystępują do działania z wiarą w cel, gotowością podjęcia współpracy na rzecz dobra wspólnego oraz ufnością w proces deliberacji, jednocześnie podpisując wypracowane wspólnie „Porozumienie na rzecz klimatu i energii dla Ziemi Kłodzkiej”, którego treść prezentujemy powyżej.

 

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now