Energy

POROZUMIENIE na rzecz KLIMATU I ENERGII dla Ziemi Kłodzkiej

Petition is directed to
wszyscy mieszkańcy i lokalni samorządowcy z terenu gmin powiatu kłodzkiego
7 Supporters
1% achieved 500 for collection target
  1. Launched 02/09/2022
  2. Time remaining > 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Podpisując opublikowane tutaj POROZUMIENIE dajesz mocny sygnał, że czas najwyższy, na poważnie zająć się tematem postępujących zmian klimatu i rosnących cen energii na terenie powiatu kłodzkiego.

Pokażmy, że nam MIESZKAŃCOM ZIEMI KŁODZKIEJ bardzo zależy na wdrożeniu takiej polityki klimatycznej, która pomoże nam dostosować się do zmieniających warunków życia, ale również nauczy, jak dbać o klimat i środowisko naturalne, aby wykazać naszą odpowiedzialność pokoleniową i jak najszybciej osiągnąć neutralność klimatyczną w naszym regionie.

POROZUMIENIE NA RZECZ KLIMATU I ENERGII dla Ziemi Kłodzkiej

Wspólną ambicją sygnatariuszy niniejszego Porozumienia jest uczynienie gmin Ziemi Kłodzkiej przyjaznymi dla klimatu, nie tylko dla osiągnięcia celów klimatycznych, ale również dla zapewniania większego komfortu życia, niższych rachunków za energię oraz większej ilości lokalnych miejsc pracy dla mieszkańców i zapewnienie nowych możliwości rozwoju dla lokalnych firm.

 

Przyspieszamy dekarbonizację regionu do roku 2050, przygotowując się jednocześnie na nieuchronne skutki zmian klimatycznych oraz zapewnienia dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii dla wszystkich mieszkańców”.

 

Z tą wspólną wizją wiążą się następujące cele:

 

1.     Do 2030 r. chcemy emitować mniej gazów cieplarnianych.

 

2.     Dążymy do tego, aby gminy były bardziej odporne na zmiany klimatu.

 

3.     Chcemy zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii. Staramy się zmniejszać wzrost zapotrzebowania na energię i pracujemy nad osiągnięciem regionalnego celu, jakim jest wytwarzanie, jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030.

Aspiracją mieszkańców i partnerów samorządowych Ziemi Kłodzkiej jest jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej. Mając na uwadze wyzwania związane ze sprawiedliwą transformacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu energetycznemu oraz aktualne możliwości ekonomiczne, technologiczne i prawne proces ten będzie rozłożony w czasie. W roku 2022 zostaną rozpoczęte prace nad Strategią Klimatyczną Ziemi Kłodzkiej, przedstawiającą plan dojścia do neutralności klimatycznej, zakładającą redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. Strategia zostanie wypracowana w sposób partycypacyjny, a prace nad jej stworzeniem i koordynacją przejmie specjalnie powołany zespół. Postępy prac będą corocznie raportowane, a Strategia regularnie ewaluowana, aby dostosować opisane w niej cele i przyjęte ścieżki działania do aktualnej wiedzy naukowej i możliwości technologicznych, z zastrzeżeniem nieobniżania przyjętych celów.

Reason

PREAMBUŁA (geneza powstania pomysłu na podpisanie POROZUMIENIA)

 

Narady Obywatelskie są formą demokracji deliberacyjnej bazującą na bezpośrednim udziale społeczności w procesie konsultacyjnym. Narady Obywatelskie służą temu, by włączać zwykłych mieszkańców w debatę, która zazwyczaj zdominowana jest przez ekspertów. Założenie narad opiera się na przekonaniu, że każda osoba, po dostarczeniu jej zrozumiałej wiedzy na dany temat, może racjonalnie wypowiedzieć się w rozmowie prowadzonej przez moderatora, przedstawić argumenty przemawiające za jej stanowiskiem i rozważyć racje innych uczestników.

Po tę szczególną formę konsultacyjną sięgnęliśmy w odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają przed nami zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka. Motywem przewodnim pierwszych pięciu Narad Obywatelskich na Ziemi Kłodzkiej była neutralność klimatyczna, a poruszane między innymi tematy były związane z omówieniem założeń polityki klimatycznej i energetycznej na szczeblu europejskim i krajowym, skutkami zmian klimatu, zjawiskiem ubóstwa energetycznego,  ograniczaniem zużycia energii oraz zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej.

Zorganizowanie Narad Obywatelskich pozwoliło mieszkankom i mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej zabrać głos w jednej z najistotniejszej dyskusji XXI wieku, zmobilizować samorządy gminne reprezentowane przez przedstawicieli i przedstawicielki urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych do wytężonego zajęcia się tematem i finalnie, pozwoliło wypracować najlepsze możliwe rekomendacje dotyczące transformacji klimatycznej dla naszego regionu. Wypracowane w trakcie Narad Obywatelskich rekomendacje pozwolą mieszkańcom i samorządom lokalnym podjąć kolejne kroki na drodze do neutralności klimatycznej Ziemi Kłodzkiej.

Mając na względzie wagę podejmowanego tematu oraz wyjątkowość przyjętej formy konsultacyjnej, wszystkie osoby i instytucje angażujące się w ten proces, niezależnie od przyjętej roli i powierzonej odpowiedzialności, przystępują do działania z wiarą w cel, gotowością podjęcia współpracy na rzecz dobra wspólnego oraz ufnością w proces deliberacji, jednocześnie podpisując wypracowane wspólnie „Porozumienie na rzecz klimatu i energii dla Ziemi Kłodzkiej”, którego treść prezentujemy powyżej.

 

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

on 07 Sep 2022

Ponieważ dbam o uchronienie się od katastrofy ekologicznej, nie tylko Ziemi Kłodzkiej zresztą.

on 02 Sep 2022

Bo została wypracowana w drodze cyklu debat społecznych i dotyka istotnych problemów dla nas i potomnych.

on 02 Sep 2022

zależy mi bardzo na tym, aby zaangażować jak największą liczbę mieszkańców w sprawy związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/pl/petition/online/porozumienie-na-rzecz-klimatu-i-energii-dla-ziemi-klodzkiej/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now