Region: Białystok
Welfare

Do Sobóru Biskupów PAKP,który odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku

Petitioner not public
Petition is directed to
Do Sobóru Biskupów PAKP,który odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku
6 Supporters 1 in Białystok
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

1)Zwracamy się do Synodu Biskupiego Polskiego Kościoła Prawosławnego,o odwołanie ważności przyjętych na Soborze w Krecie,dokumentów w sposób szczególny dokumentów pt:"Misja Cerkwi Prawosławnej w świecie współczesnym",oraz "Relacje Kościoła Prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim" min.chociażby ze względu braku udziału w nim Patriarchatów:Antiocheńskiego,Bułgarskiego,Gruzińskiego i Moskiewskiego.

2)Prosimy również nie poddawać się szantażom Konstantynopolitańskiego Patriarchy, który w ten sposób mimo wszystko ten sobór zwołał, bez udziału na nim wymienionych wyżej Cerkwi Lokalnych, gdyż w ten sposób Patriarcha Ekumeniczny, łamie prawo kanoniczne i odstępuje od starożytnych praktyk Kościoła Prawosławnego, bowiem narzucając odgórnie wszystkim Lokalnym Cerkwiom, nie zmierza on już do Jedności Prawosławia w świecie, a ukazuje siebie w obliczu Cezaro-Papistycznym , co jest sprzeczne z duchem soborowosći Cerkwi, za co podlegać powinien Sądowi Cerkiewnemu i być pozbawionym zajmowanej godności.

3)Zwracamy się także o przywrócenie wszystkich praktyk kanonicznych w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym,odnośnie Chrztu (3 zanurzeniami) jako obowiązkowe,oraz o Przyjmowanie do Prawosławia poprzez Chrzest Zanurzający ludzi innych wyznań,którzy przyjmują Prawosławie,ale nie byli ochrzczeni poza Cerkwią Prawosławną trzema zanurzeniami,tylko polaniem głowy bądz pokropieniem i innymi niestosownymi kanonicznie praktykami.Dotyczy to także Rzymskich-katolików,którzy nie są chrzczeni trzema zanurzeniami,a przyjmowani do Prawosławia w Polsce są poprzez Bierzmowanie, i Eucharystię.

Reason

1)Jeśli choćby jedna Cerkiew Lokalna nie uczestniczy,to sobór ten nie może obowiązywać wszystkie Cerkwie Lokalne,gdyż nie dochodzą doń głosy pełni Prawosławia,to jest Lokalnych Cerkwi,które w tym soborze nie uczestniczyły,co łamie warunek konsensusu.

2) Poprzez Chrzest bez pełnych zanurzeń materialnie, jak może dokonać się zanurzenie duchowe, w Śmierc, Grób i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Same Słowo Chrzest czyli Baptisma oznacza zanurzenie a więc, dlaczego heterodoksalnym: katolikom protestantom, przychodzącym do Prawosławia nie dajecie przyjąć Chrystusa w postaci godnej Chrztu Prawidłowego, i niektóre grupy przyszłych konwertytów w Polsce np. we Wrocławiu, zmuszeni są jechać do Grecji, by przyjąć Prawosławie, poprzez Chrzest Kanoniczny wg. nie tylko formuły ale i formy, a nie mogą tego czynić w Polsce? Nie szkodzi, że podpisaliście w 2000 roku umowę z innymi konfesjami nieprawosławnymi o uznawalności Sakramentów, ale kosztem kompromisów, nie powinno się naruszać Tradycji ściśle Patrystycznych Kościoła, któremu się jest wiernym.

3)Co do kwestii Ekumenizmu w naszej Cerkwi Lokalnej,jest on rzeczą bezwartościową i zakłamaną.Jak twierdzi św. Jan Kronszdacki wszyscy oni chcą dialogu, ale jaki z nich papież, patriarcha, metropolita ,biskup czy ksiądz, bądź pastor,wyrzeknie się swoich błędów? Słusznie tylko nieliczni, i żaden rzymskokatolicki, żaden protestancki i żaden monofizycki nie jest Prawdziwym Kościołem Chrystusowym, a w konsekwencji nie są Chrześcijanami (sw.wlkmcz. Hilarion Troicki, Arcybiskup Wieriejski).Uważamy, ze z herezją nie może być Dialogu, bo jakiż może być Dialog prawdy z nieprawdą, Prawdziwej Apostolskiej Wiary z Herezją, ugody Boga z Belialem.

Popieramy również, zdanie wielu hierarchów Autokefalicznej Cerkwi Greckiej i bp Banczenskiego Longina(Żara), ponieważ wybieramy Prawosławie , a nie bratanie się KrK Protestantów i innymi heretykami.Jeśli oni sami nie są w stanie zaakceptować Prawosławia jako Jedynej Prawdy o Zbawieniu i Prawdziwego Świadectwa Apostolstwa.Uważamy, ze z herezją nie może być Dialogu, bo jakiż może by, Dialog prawdy z nieprawdą,Prawdziwej Apostolskiej Wiary z Herezją, ugody Boga z Belialem. Da się zrozumieć też, to że ze względu na to, iż rzymskich-katolików jest więcej w Polsce, niż nas, w Cerkwi naszej jest,pewnego rodzaju dyplomacja względem ich, ale przychodzącym do Prawosławia z innych konfesji w Polsce nie powinno się bać ,głosić im to, co względem Prawosławia jest herezją i to, żaden prozelityzm z naszej strony, gdyż takie osoby same decydują się na przyjęcie Wyznania Prawosławnego, a w Polsce takich osób trochę jest .

Wam pewnie jest niewygodne kiedy o tym, w ten sposób do Was się mówi, bo wtedy ludzie wiedzą coś więcej, niż Wy im dostarczacie, ponieważ mówicie, że wiarę tych odszczepieńców trzeba szanować owszem, ale na zasadzie miłości do każdego człowieka, lecz pod względem Wiary powinniśmy być twardzi i nie bać się głosić prawdy, o Zbawienności jako Wiary i Cerkwi Jedynej, co i wyznajemy w dziewiątym członie symbolu Apostolskiego. Faktem też jest to, iż nikt herezji łacińskich i luterskich nie osądził. Ich nikt nie osądził tylko temu, ze Sobory takie np. jak św. Focjusza Patriarchy Konstantynopolitańskiego, czy św. Grzegorza Palamasa zostały uznane za nieważne, ale nie mniej tego te błędy są błędami, nie inaczej dlatego, że są sprzeczne nauczaniu Samego Chrystusa, Apostołów i św. Ojców.

Was to zasmuca, ale przykro gdyż owszem cele u nas i poglądy z Wami mogą być różne, choć nie chcemy,żeby był w nas podział, jeżeli chodzi o rozumienie tych kwestii.

4) Jeśli najbliższy Sobór Biskupi jak i pozostałe w przyszłości, nie wstanie na stronie Czystości Prawosławnego Wyznania, nie przewróci w pełni kanonicznych, praktyk jako obowiązujących w Polskiej Cerkwi, również jeśli dokumenty,przyjęte przez Was na Kreckim Soborze, nie zostaną unieważnione ,szczególnie pt:” Relację Kościoła Prawosławnego z pozostałym światem Chrześcijańskim”,który został skrytykowany przez Gruziński i Bułgarski Patriarchaty, Hierarchów z Grecji, Cypru, Ukrainy i Mołdawii, oraz teologów greckich, duchownych i świeckich z Patriarchatu Bułgarskiego i mnichów na św. Górze Athos ,w związku z czym nie ma pewności, czy celem tego soboru na Krecie, jest utwierdzenie jedności Prawosławnych, a nie spowodowaniem jeszcze większych rozłamów w Prawosławiu ,choćby poprzez przyjęcie na nim, tych dokumentów bez lub jedynie z poprawkami kosmetycznymi. Ostrzegamy, iż wtedy , nie możemy mieć jedności Eucharystycznej i Modlitewnej z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym ,zgodnie z 15-kanonem Dwukrotnego Soboru Konstantynopolskiego.

Thank you for your support

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international