σχετικά με τροποποιήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της Ιταλίας όσον αφορά τη χρήση οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στο εξωτερικό 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international