σχετικά με την παρουσία μικροπλαστικών σε βιοστερεά που χρησιμοποιούνται σε γεωργικά λιπάσματα και ιλύ καθαρισμού λυμάτων  

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international