σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΚ στην Ουγγαρία 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international