σχετικά με τη μεταφορά εκτρεφόμενων ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες, οι οποίες δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international