σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών ΛΟΑΔΜ της ΕΕ και τη διαφορετική τους μεταχείριση στα διάφορα κράτη μέλη 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international