σχετικά με δυσμενή διάκριση όσον αφορά τη μισθοδοσία των νέων δικαστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international