φέρουσα άλλες τρεις υπογραφές, σχετικά με τη μεταφορά και τη σφαγή ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now