εξ ονόματος του «Animal Welfare Foundation» (Ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων) σχετικά με τα λεγόμενα «αγροκτήματα αίματος» και τη γοναδοτροπίνη του ορού εγκύου φοράδας (PMSG) 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international