εξ ονόματος του ACUS, σχετικά με ένα ενιαίο, εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για εναλλακτικές, παραδοσιακές και συμπληρωματικές ιατρικές και θεραπευτικές αγωγές στην ΕΕ 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international