εξ ονόματος της « Movemento Ecoloxista da Limia» και της «Sociedade Galega de Historia Natural», σχετικά με τις επιπτώσεις της εντατικής εκτροφής ζώων στην κοιλάδα Limia 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international