εξ ονόματος της «Le collectif des pêcheurs artisans», σχετικά με την προστασία της αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της κατασκευής αιολικών πάρκων στη θάλασσα 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international