εξ ονόματος της ένωσης «Η Nova Zagora θέλει να αναπνεύσει» («Нова Загора иска да диша»), φέρουσα άλλες 1176 υπογραφές, σχετικά με μονάδα παραγωγής βιοαερίου στη Nova Zagora της Βουλγαρίας 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international