εξ ονόματος της «Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial», σχετικά με εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ισπανίας με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη διάδοση της εντατικής κτηνοτροφίας 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international