εξ ονόματος της «Asociación Sindical Independiente de Justicia», σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση κατά την αντιμετώπιση προσωρινών δημόσιων υπαλλήλων από κρατικές αρχές στην Ισπανία, κατά παράβαση της οδηγία 1999/70/ΕΚ  

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international