Region: Grad Makarska
Culture

Klapski pjevači i prijatelji klapske pisme

Petition is directed to
Grad Makarska i Ministarstvo kulture republike Hrvatske
545
Collection finished
  1. Launched July 2022
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Želimo da se nastavi održavati festivala klapa uz mandoline i gitare u gradu Makarska koji već ima tradiciju održavanja 16 godina, a sama imena remomiranih klapa potvrđuje samu kvalitetu festivala, a time i važnost festivala za njegovanje klapske pjesme.

Reason

Nastavljanje tradicije održavanja festivala koji se održava već 16 godina, koji je važan dio njegovanja klapske pjesme

Kulturno obogaćivanje kulturnih događanja grada Makarske

Thank you for your support, Ivo Lise from Šibenik
Question to the initiator

News

Triba njegovat i čuvati sve što je kulturna baština jer ako nestanu.naši običaji i naša kulturna baština nestat će i.nas

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now