Ψηφίσματα στην Kreuzlingen

Benachrichtigung über neue Petitionen in Kreuzlingen

Informieren Sie mich über neue Petitionen in dieser Region.
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für den Zweck der Weiterleitung von Petitionen gespeichert wird. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen.


Kreuzlingen Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Kreuzlingen?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.


Βασικές πληροφορίες:
Κρατίδιο (Bundesland): Thurgau
Διοικητική περιφέρεια: Bezirk Kreuzlingen
Einwohner: 21.537
Wahlberechtigt: ~ 16.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    470
Πληροφορίες επικοινωνίας
ιστοσελίδα:
Wikipedia: https://.wikipedia.org/wiki/Kreuzlingen
Κοινοβούλιο:: Liste der Parlamentarier
Δημόσια ψηφίσματα:
Online-Formular Petitionen:
Petition schriftlich an Postadresse:

Email:

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden