Περιοχή: Αυστρία
Δικαιώματα των ζώων

Gegen Tierleid - zur Erhaltung der Almen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Land Steiermark, Republik Österreich, Tier- und Naturschutzreferat
1.931 1.630 σε Αυστρία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

8/2/23, 8:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team
4/1/21, 12:21 μ.μ. GMT-5

Da sich viele UnterstützerInnen dafür entschieden haben, die Petition mit ihrer persönlichen Unterschrift zu unterstützen und es aufgrund der COVID-19-Pandemie schwierig ist alle Menschen bis zum geplanten Ende der Petition persönlich zu erreichen, möchten wir den Zeitraum zur Teilnahme verlängern. Ein Großteil der Stimmen wurde bis dato schriftlich gesammelt. Um die Zielgruppe der Betroffenen und Befürworter auch trotz der Einschränkungen erreichen zu können verlängern wir die Verfügbarkeit der Petition auf ein Jahr. Diese endet somit neu mit 07.07.2021.


Neues Zeichnungsende: 07.07.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1086 (902 in Österreich)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα