Περιοχή: Αυστρία
Κοινωνική πολιτική

ArbeitnehmerInnenrechte sind unteilbar: Gegen die Umgehung regulärer KVs am 2. Arbeitsmarkt

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Verhandlungsteam BAGS-KV
138
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

11/10/18, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


22/12/13, 11:04 π.μ. GMT-5

Tippfehler im Titel der Petition
Neuer Titel: ArbeitnehmerInnenrechte sind unteilbar: Gegen die umgehung Umgehung regulärer KVs am 2. Arbeitsmarkt


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα