Picture of the House Parliament

Potřebuje Evropská demokracie více zapojení občanů?

70 ended meeting
488 participants

This HomeParliament is closed

Now look at the evaluated results of this HomeParliament and the statements of the addressed parliamentarians.

background

Rok 2023 je zvláštní rok, protože oslavujeme v místě založení Pulse of Europe e.V. ve Frankfurtu nad Mohanem 175. výročí prvního celoněmeckého parlamentu. V letech 1848 a 1849 se členové Frankfurtského národního shromáždění poradili o vytvoření německého národního státu a o přijetí svobodné ústavy k založení národní demokracie. 175 let poté vás chceme pozvat, abyste otevřeně a angažovaně přemýšleli a konzultovali o budoucnosti evropské demokracie. Evropská demokracie je pod velkým tlakem: zatímco autoritativní síly Ruska a Číny testují svobodné a demokratické společnosti Evropy z vnějšku, EU se vnitřně potýká s rostoucí polarizací, nedůvěrou v demokracii, národními egoismy a pocitem odcizení občanů od politiků. K tomu přicházejí globální výzvy jako je klimatická změna, migrace, umělá inteligence a manipulace prostřednictvím fake news. S tímto osmým kolem Evropských "domácích" parlamentů se proto zaměřujeme na téma "Evropského zapojení občanů" a nabízíme příležitost přemýšlet o tom: Potřebuje evropská demokracie více zapojení občanů?

Partial questions

1. Má být zavedeno evropské občanské hlasování, na kterém by se mohli podílet všichni občané EU a tak se podílet na rozhodování o otázkách evropské budoucnosti?

Background: Konstantně nízká volební účast při volbách do Evropského parlamentu a přání mnoha občanů EU po větší účasti na rozhodování vyvolává otázku doplnění demokratických postupů v EU. Jedním z návrhů na oživení evropské demokracie je například zavedení celoevropského občanského hlasování, kde by mohli občané EU hlasovat o důležitých otázkách evropské budoucnosti. Může jít o hlasování o otázkách, na které má vliv instituce EU, například v oblasti klimatu, obchodu, dopravy nebo sociální politiky. Zatím není jasné, zda by výsledek takového občanského hlasování byl pro poslance Evropského parlamentu závazný nebo by měl pouze poradní funkci. Evropský občanský hlasování by mohli iniciovat buď občané EU, nebo Evropský parlament. Evropské občanské hlasování bylo jedním z požadavků občanů EU v rámci občanského účastnického procesu „Konference o budoucnosti Evropy“.

Pros

Europoslání lidové hlasování posílí důležitý signál proti nedostatku důvěry v politiku a demokracii, zejména v souvislosti s EU.

Takové účastnické řízení vytahuje evropská sporná témata "na ulici" a vyzývá občany EU, aby přemýšleli evropsky v souvislosti s důležitými otázkami budoucnosti, přesahujícími národní rámec.

Evropské občanské referendum vytváří participativní doplněk k reprezentativním prvkům demokracie v EU.

Cons

Složité otázky a rozhodnutí se těžko redukují na jednu otázku v hlasování.

Stejně jako u jiných účastnických postupů se očekává, že budou hlasovat jen málo a převážně takoví občané EU, kteří by se i tak účastnili voleb do Evropského parlamentu a mají politický zájem.

V případě, že výsledky takového evropského občanského hlasování nebudou politiky náležitě zohledněny, může to vést k ještě většímu rozladění s politikou.

2. Mají mít občané EU při volbách do Evropského parlamentu možnost volit také kandidáty z jiných členských států prostřednictvím transnacionálních seznamů?

Background: Transnacionální seznamy při volbách do Evropského parlamentu se diskutují jako možnost posílení demokratizace Evropské unie. V současné době jsou kandidáti při volbách do Evropského parlamentu nominováni prostřednictvím národních seznamů. To znamená, že voliči mají pouze možnost hlasovat pro národní strany, což v praxi znamená, že složení Evropského parlamentu je určeno de facto 27 národními volbami. Pro podporu "evropeizace evropských voleb" navrhuje usnesení Evropského parlamentu z roku 2022, aby byl volební lístek pro volby do Evropského parlamentu doplněn o další hlas. Návrh zákona musí být ještě projednán členskými státy EU v Radě Evropské unie. S prvním hlasem by EU občané stále volili národní seznam; s novým druhým hlasem by měli možnost navíc hlasovat pro transnacionální seznam. Zpočátku by bylo voleno pouze 28 z maximálně 751 poslanců v celoevropském volebním obvodu prostřednictvím transnacionálních seznamů, přičemž by měla být předepsána závazná geografická vyváženost. Dlouhodobým cílem je vytvoření účinných evropských stran pro volby do Evropského parlamentu.

Pros

Transnacionální seznamy přispívají ke společné politické vůli na evropské úrovni.

Volby na evropské úrovni místo 27 národních částí voleb posilují evropský obsah stran a působí proti nacionalismu.

V současnosti mají hlasy občanů EU z menších členských států větší váhu než hlasy z největších členských států při volbách do Evropského parlamentu. Změna volebního systému může dlouhodobě umožnit zavedení rovnosti hlasů všech občanů EU.

Cons

Volby do Evropského parlamentu se tak stávají ještě složitější a vyžadují vysvětlení pro občany EU.

Zahraniční kandidáti nejsou místně známi a blízkost poslanců k občanům může být ztížena jazykovými rozdíly.

Transnacionální seznamy oslabují federální princip uvnitř EU. Zvláště pro strany regionálních menšin je tímto způsobem obtížnější dostat se do Evropského parlamentu.

3. Má být rozhodnuto na místní úrovni EU občany o tom, kolik uprchlíků chtějí přijmout ve svém regionu a tím usnadnit jejich distribuci v celé Evropě?

Background: Evropská migrační politika je mnoho let velmi kontroverzním politickým tématem. Pokud jde o ochotu přijmout uprchlíky, existují mezi vládami členských států EU a regiony často velké rozdíly. Některé obce a občané EU se zasazují o to, aby byli přijímáni uprchlíci nad rámec národního klíče pro rozdělování. V jiných regionech vyvolává přijetí uprchlíků podle národního klíče již protesty. Studie naznačují, že migrační pohyby do Evropy budou dále narůstat z důvodu klimatické změny, politické nestability a rozdílů v prosperitě. Vzniká tedy otázka, zda by měli mít občané EU více pravomocí tím, že by mohli rozhodovat na místní úrovni v jejich obcích, kolik uprchlíků chtějí přijmout. Výsledky hlasování by mohly být zohledněny při evropském rozdělování uprchlíků. Tím by se otevřela také možnost, aby byly evropské pomocné fondy přímo vypláceny obcím, které jsou ochotny uprchlíky přijmout.

Pros

Více zapojení na místní úrovni přináší pro EU občany konkrétnost a srozumitelnost abstraktní evropské migrační politiky.

Posílená účast občanů EU při rozdělování uprchlíků v rámci EU může vést k většímu porozumění v rozvířené debatě o přistěhovalectví a usnadnit integraci na místě.

Různé podmínky a názory v regionech mohou být zohledněny, aby se předešlo problémům a využily se speciální příležitosti (výhodná situace pro obě strany).

Cons

Velké odmítnutí přijímání uprchlíků v jednotlivých regionech může ještě více zesílit nerovnováhu při rozdělování uprchlíků v EU.

Existuje riziko zkreslení obrazu názorů hlasitou odmítavou menšinou, která stojí proti tiché většině, která souhlasí.

Možnost podílet se na rozhodování o přerozdělování uprchlíků by mohla být zneužita jako prostředek ke zpochybnění základního práva na azyl.

Impressions from the HomeParliaments

Evaluation

Potřebuje Evropská demokracie více zapojení občanů?

70 Treffen

Consents 59

Rejections 3

Abstentions 8

This is how the addressees express themselves

Die EU stellt in vielen Politikbereichen die Weichen für die nationale Politik, trotzdem findet sie im Vergleich oft weniger Beachtung in der Öffentlichkeit. Das liegt auch daran, dass wir in der EU oft hoch-technisierte und detailreiche Diskussionen führen, und ist deshalb ein Stück weit verständlich. Aber dennoch ist auch ein supranationales demokratisches System wie die EU auf den Input und die Beteiligung ihrer Bürger:innen angewiesen, insbesondere um gegen Populismus und Angriffe auf Rechtsstaatlichkeit und Freiheit gewappnet zu bleiben.
Beteiligung muss dafür aber auch bestimmte demokratische Kriterien erfüllen. Alle Bürger:innen müssen gleichermaßen Zugang zu den Beteiligungsoptionen haben, und es sollte von Beginn an klar sein, welche Wirksamkeit die Ergebnisse dann entfalten – sind sie einfach einer von vielen Inputs im Gesetzgebungsprozess, oder sind die Ergebnisse verpflichtend? Wenn hier die Erwartungen zu hoch gesteckt werden (Beispiel Umfrage Sommerzeit/Winterzeit) bringt Beteiligung oft nicht mehr Nähe zwischen Bürger:innen und Politik, sondern sorgt im Gegenteil für Frusterlebnisse.

to the results

1. Má být zavedeno evropské občanské hlasování, na kterém by se mohli podílet všichni občané EU a tak se podílet na rozhodování o otázkách evropské budoucnosti?

The voting results consist of 438 entered results.

Trend (median)

5

Average

5.4

2. Mají mít občané EU při volbách do Evropského parlamentu možnost volit také kandidáty z jiných členských států prostřednictvím transnacionálních seznamů?

The voting results consist of 438 entered results.

Trend (median)

6

Average

5.7

3. Má být rozhodnuto na místní úrovni EU občany o tom, kolik uprchlíků chtějí přijmout ve svém regionu a tím usnadnit jejich distribuci v celé Evropě?

The voting results consist of 438 entered results.

Trend (median)

4

Average

4.1

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now