Health

Ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah

Petition is directed to
Ministrstvo RS za zdravje, Ministrstvo RS za infrastrukturo, Vlada RS
5.203 Supporters
Collection finished
  1. Launched January 2021
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Na Jesenicah se zdravstvena dejavnost opravlja že 125 let, Splošna bolnišnica Jesenice deluje že več kot 70 let.

Bogato tradicijo bolnišnične dejavnosti želimo ohraniti na Jesenicah tudi v prihodnjem obdobju, saj je cilj Občine Jesenice, da postane zdravstveno središče regije. Ohranitev Splošne bolnišnice na Jesenicah je tako vitalnega pomena za Občino in širšo regijo.

S podpisom podpiram prizadevanja Občine Jesenice, da se dejavnost splošne bolnišnice ohrani na Jesenicah.

Reason

V javnosti se pojavljajo pobude za selitev dejavnosti splošne bolnišnice izven Jesenic. Takšno možnost zavračam kot nesprejemljivo za Jesenice. V nadaljevanju so nanizani le nekateri najbolj pomembni argumenti, ki utemeljujejo ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah.

Ena od razvojnih prioritet Gorenjske regije za obdobje do leta 2027 je »enakomerna razvita in poseljene regija«. Morebitna selitev dejavnosti osrednje zdravstvene ustanove na Gorenjskem v drugo okolje ne sledi postavljenemu strateškemu cilju regije in Jesenicam v primerjavi z drugimi občinami v regiji ne zagotavlja enakomernega razvoja.

Občina Jesenice je po osamosvojitvi Slovenije utrpela precejšnje posledice in spremembe. Bremena nekdanje železarske dejavnosti so ostala v naši skupnosti in v prostoru. Država nam je pri soočanju s tem izzivom, ki presega le lokalne okvire, pomagala manj kot smo si želeli in kot bi morala. Poleg tega je v zadnjih 20 letih Občina Jesenice izgubila tisoč delovnih mest, saj se je število delovnih mest z 8.000 znižalo na 7.000. Dodatno zniževanje števila delovnih mest v občini in še posebej izguba delovnih mest, za katera so zahtevane višje izobrazbene stopnje, bi za Občino Jesenice pomenilo še dodaten udarec, ki ne bi omogočal sledenju (zgoraj omenjenemu cilju) Gorenjske regije. Za podjetjem SIJ Acroni je namreč SBJ drugi največji zaposlovalec v občini.

V okviru načrtov, da Jesenice postanejo zdravstveno središče regije, krepimo zdravstveno dejavnost na primarni ravni. V od države nedavno pridobljenih prostorih na Titovi 78/a na Jesenicah Občina Jesenice skupaj z Zdravstvenim domom Jesenice načrtujemo razširitev in okrepitev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Želimo si, da regija in tudi država prepoznata strateške napore in usmeritev Občine Jesenice v krepitev zdravstvene dejavnosti in jih podpirata.

Z ustanovitvijo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je Občina Jesenice izdatno podprla izobraževanja kadrov na področju zdravstvene nege v zdravstvenih ustanovah, ne le na Jesenicah, ampak tudi na Gorenjskem. Bližina Fakultete in SBJ je ena od zelo pomembnih prednosti, saj študenti delo v bolnišnici spoznavajo (praktično) na drugi strani ceste. To prinaša zelo lepe izobraževalne rezultate, saj imajo diplomanti dobra znanja, so cenjeni in iskani med zaposlovalci. Skratka, prispevek Občine Jesenice na tem področju je velik. S selitvijo bolnišnice v drugo okolje bi se znižala kakovost študija, s čimer se ne moremo nikakor strinjati.

Po raziskavah NIJZ je zdravstveno stanje prebivalcev občine Jesenice slabše v primerjavi s prebivalci drugih občin Gorenjske. Za zagotavljanja čim višje stopnje javnega zdravja je zelo pomembno, da se v lokalnih okoljih, kakršno je jeseniško, ohranjajo zdravstvene ustanove in da tudi že s samo prisotnostjo v okolju predstavljajo dejavnik večje promocije in pomena zdravja.

Vprašanje ureditve bodoče bolnišnične dejavnosti ni le vprašanje zdravstvene stroke in zdravstvene politike države. Prav tako ni le vprašanje zagotavljanja primernih prostorskih pogojev, je tudi zelo pomembno politično in socialno vprašanje, zahtevno je v svojih ekonomskih vidikih, pomembno je v razvojnem smislu, na področju kadrov. Za Občino Jesenice je, kot rečeno, ohranitev dejavnosti Splošne bolnišnice na Jesenicah, vitalnega pomena, prav tako je ohranitev pomembna z vidika regije, torej da Jesenice ohranijo položaj zdravstvenega središča Gorenjske.

Thank you for your support, Blaž Račič from Jesenice
Question to the initiator

Naj bo na Jeseni ah kot do sedan

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now