Region: Poland
Education

Dość Zdalnej Edukacji! Pozwólcie Nam Wrócić Do Szkół !!!

Petition is directed to
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek, Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
47 Supporters
Collection finished
  1. Launched November 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

My, niżej podpisani nauczyciele i nauczycielki, rodzice, uczennice i uczniowie oraz osoby, dla których ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, domagamy się przywrócenia w polskich szkołach nauki w trybie stacjonarnym od grudnia 2020 roku.

Reason

Zdalna edukacja uniemożliwia szkole rzetelne i efektywne wypełnianie jej podstawowych funkcji wychowawczych, dydaktycznych i społecznych. Natomiast lockdown placówek traktowany jest przez rząd jako jedno z podstawowych rozwiązań trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że taka polityka stanowi poważne zagrożenie dla poziomu edukacji, ale przede wszystkim dla zdrowia psychicznego i prawidłowego rozwoju emocjonalnego naszych uczniów i uczennic.

Jesteśmy oburzeni faktem, że przy kolejnych decyzjach o przedłużeniu lockdownu szkół nie bierze się pod uwagę jego negatywnych skutków, zgłaszanych przez pedagogów, dyrektorów, kuratorów. Świadomie ignoruje się fakt, że długotrwała izolacja dzieci i młodzieży prowadzi do poczucia wyobcowania, braku motywacji i sensu działania, zniechęcenia, znużenia i apatii, a w skrajnych, niestety coraz częstszych przypadkach, depresji, napadów lęków i prób samobójczych.

Ignoruje się również fakt, że zachowanie higieny pracy przy realizacji przeładowanej podstawy programowej jest niemożliwe. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie przekraczają wszelkie dozwolone normy, gwarantujące bezpieczne korzystanie z komputerów. Staje się to źródłem złego samopoczucia, powracających migren, bólu oczu, nudności, problemów z kręgosłupem czy ogólnego rozdrażnienia. Taki stan rzeczy nie tylko nie sprzyja efektywnej nauce lub czyni ją niemożliwą, Przede wszystkim napawa głębokim niepokojem rodziców, opiekunów i pedagogów.

Uważamy za karygodną praktykę zrzucenia całkowitej odpowiedzialności i ciężaru edukacji zdalnej na pedagogów, uczniów i rodziców. Rodzi to obustronną frustrację, która negatywnie odbija się na ważnych relacjach interpersonalnych, na kondycji psychofizycznej wszystkich zainteresowanych. Nauczyciele, pomimo często zwielokrotnianego wysiłku, pozostają bezsilni wobec piętrzących się problemów technicznych, organizacyjnych i dydaktycznych. Od rodziców natomiast, wymaga się aktywnego wspomagania procesów dydaktycznych przez finansowanie sprzętu, organizowanie miejsc pracy i asystowania przy lekcjach dzieci z młodszych klas. Wszystko to utrudnia normalne funkcjonowanie rodzin, wykonywanie obowiązków zawodowych, jest źródłem konfliktów, przemęczenia i irytacji. Praktyka pokazuje też, że pomimo wysiłku szkoły i rodziców nie ma sposobu, aby wszystkich uczniów wdrożyć w system zdalnego nauczania, a niektórych przedmiotów w ogóle nie można prowadzić w takim systemie pracy.

W takiej sytuacji, uważamy, że przywrócenie nauki w trybie stacjonarnym / hybrydowym staje się koniecznością.

Jesteśmy oburzeni, że ani ministerstwo, ani rząd nie poszukuje metod alternatywnych dla zdalnej edukacji. Nie prowadzi merytorycznych konsultacji, nie uwzględnia indywidualnych sytuacji placówek, nie wysłuchuje argumentów prezentowanych przez kuratorów, dyrektorów, nauczycieli.

Uznajemy za przejaw lekceważenia fakt, że decyzje o zdalnym nauczaniu podejmuje się w ostatnim momencie, nie informując do ostatniej chwili najbardziej zainteresowanych.

Jako pedagodzy i rodzice nie możemy, i nie chcemy pozostać obojętni na krzywdę, którą wyrządza się młodemu pokoleniu, pozbawiając ich normalnego funkcjonowania w ramach szkolnej społeczności, prawa do profesjonalnej i pełnej edukacji na miarę ich ambicji i wyborów, a skazując na samotność, izolację .

WNIOSKI :

Domagamy się przywrócenia nauki w trybie stacjonarnym / hybrydowym, zwłaszcza, że nie wykazano żadnego związku pomiędzy wprowadzonym lockdwownem szkół, a liczbą zakażeń wirusem typu COVID 19. Szkoły pracują w trybie zdalnym, a liczba zakażeń w Polsce wzrasta i jest podobna do statystyk w krajach europejskich, w których prowadzi się naukę w trybie stacjonarnym.

Domagamy się wdrażania konkretnych planów i rozwiązań. Przekazania prawa do podejmowanie autonomicznych decyzji dyrektorom szkół, radom pedagogicznym i rodzicom.

Domagamy się merytorycznych rozwiązań, respektowania konstytucyjnego prawa do edukacji: pełnej edukacji w jej merytorycznym, dydaktycznym i społecznym wymiarze.

Domagamy się poważnego traktowania uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców. Profesjonalnego, zaangażowanego i uczciwego podejścia do problemów edukacji .

Jesteśmy przygotowani do merytorycznej dyskusji nad sposobami szybkiego i bezpiecznego powrotu do szkół.

Thank you for your support, Anna Szymańska from gmina Głuszyca
Question to the initiator

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international