Civil rights

Chceme od volebních kandidátů čestné, etické a férové volební kampaně (HrajuFer.cz)

Petitioner not public
Petition is directed to
Úřad Vlády ČR
0 supporters

Petition process is finished

0 supporters

Petition process is finished

  1. Launched January 2023
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dva zákony říkají: volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách nebo koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje. Úřady dodržování znění zákona neřeší. Soudy to většinou zamítnou. Chceme proto trvalou změnu volebních zákonů.

Reason

Chceme změnu volebních zákonů tak, aby bylo možné zasáhnout
My, níže podepsaní, jsme nespokojeni se současným stavem dohledu státních orgánů nad průběhem voleb, zejména pak volby prezidenta.
Z každodenního života známe mnoho případů, kdy jsou na základě zákona firmy i jednotlivci nuceni chovat se eticky pod jasně definovanými sankcemi. Namátkou jde např. o nepřiměřenou rychlost na silnici.
To ale neplatí pro tak důležité zákony, jakým jsou Zákon č. 247/1995 Sb., Zákon č. 275/2012 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a volbě prezidenta republiky. Tyto zákony obsahují v paragrafu § 35, odst. 4 (volba prezidenta) a v § 16, odst 5 (volba do parlamentu) znění o čestnosti, etice a zákazu zveřejňovat nepravdivé údaje. Většinou to nic neznamená.
Nenavazují na něj již žádné sankce ani orgány, které by se kontrolou dodržování tohoto bodu zabývaly.
Jediným současným doporučeným právním postupem proti takovému jednání je žaloba na neplatnost voleb. Tento krok považujeme za nesmyslně razantní a navíc necílí přímého viníka. Také mu nikterak nebrání v opakovaných volbách opět zákon porušovat. 
Proto navrhujeme:

  • 1) Pokud má platit rovnost politiků a občanů před zákonem, žádáme, aby bylo porušování zákona sledováno a postihováno stejně důsledně, jako je porušování zákonů postihováno u všech občanů.
  • 2) Žádáme, aby byli politici nuceni nést důsledky za své lživé a záměrně zavádějící výroky. Věříme, že taková opatření zvýší kulturu volebních kampaní a dlouhodobě i v celé společnosti. Protože lhát se prostě nemá.
  • 3) Žádáme tedy o změnu současné právní úpravy tak, aby obsahovala jasné a rychle vymahatelé postihy kandidátů usvědčených z porušování výše uvedeného článku zákona.
  • 4) Pokud k takové změně nedojde, de facto se jedná o souhlas s takovým postupem a uvedený paragraf žádáme změnit na: Kandidátům se ve volbách povoluje lhát a chovat se neeticky bez rizika postihu ze strany dozorových orgánů.
  • 5) Tím se opraví dosavadní sporný bod do souladu se současnou praxí voleb a odstraní se jeho nejednoznačnost.

Věříme, že nejsme sami, kdo si přeje v ČR férové volební kampaně politiků. Současně chceme, aby politické strany, koalice a kandidáti dodržovali existující znění zákona. Pokud mají mantinely občané i firmy (viz zákon o regulaci reklamy), proč by měli mít politici výjimku? 

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now